Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap-dokument:uvod [2020/05/07 13:08]
Tomáš Šedivec [Architektonické vzory klíčových oblastí úřadu]
nap-dokument:uvod [2020/05/13 13:10] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Periodicita a aktualizace dokumentu]
Řádek 84: Řádek 84:
  
 ===== Periodicita a aktualizace dokumentu ===== ===== Periodicita a aktualizace dokumentu =====
- 
-<WRAP center round important 60%> 
-Vzhledem k probíhajícím zásadním jednáním ke sněmovním tiskům [[http://​www.psp.cz/​sqw/​tisky.sqw?​O=8&​T=554|554]] a [[http://​www.psp.cz/​sqw/​tisky.sqw?​O=8&​T=447|447]] se bude NAP aktualizovat dříve, dle konečných znění právních předpisů, které snemovní tisky upravují. 
-</​WRAP>​ 
  
 NAP bude Ministerstvem vnitra vyhodnocován a aktualizován každý rok, vždy s výhledem na následujících 5 let, má tedy charakter tzv. klouzavého plánu. ​ NAP bude Ministerstvem vnitra vyhodnocován a aktualizován každý rok, vždy s výhledem na následujících 5 let, má tedy charakter tzv. klouzavého plánu. ​