Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap-dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs [2020/02/07 08:05]
Tomáš Šedivec [Modely Národního architektonického plánu]
nap-dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs [2020/05/22 14:00] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Modely Národního architektonického plánu]
Řádek 20: Řádek 20:
 |Referenční modely byznys architektury|Referenční modely byznys architektury|ArchiMate|{{ :​architektonicke-modely:​NAR RM BA v3.2 06022020.archimate |odkaz}}| |Referenční modely byznys architektury|Referenční modely byznys architektury|ArchiMate|{{ :​architektonicke-modely:​NAR RM BA v3.2 06022020.archimate |odkaz}}|
 |Referenční modely byznys architektury|Referenční modely byznys architektury|XML|{{ :​architektonicke-modely:​NAR RM BA v3.2 06022020.xml |odkaz}}| |Referenční modely byznys architektury|Referenční modely byznys architektury|XML|{{ :​architektonicke-modely:​NAR RM BA v3.2 06022020.xml |odkaz}}|
-|**URČENO POUZE PRO INFORMACI, BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ UPRAVENO** - Referenční modely aplikační architektury|**URČENO POUZE PRO INFORMACI, BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ UPRAVENO** - Referenční modely aplikační architektury|ArchiMate|{{ :​architektonicke-modely:​RM-AA pro VS_2018.archimate |odkaz}}| +|Referenční modely aplikační architektury|Referenční modely aplikační architektury|ArchiMate|{{ :​architektonicke-modely:​RM-AA pro VS_2018.archimate |odkaz}}| 
-|**URČENO POUZE PRO INFORMACI, BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ UPRAVENO** - Referenční modely aplikační architektury|**URČENO POUZE PRO INFORMACI, BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ UPRAVENO** - Referenční modely aplikační architektury|XML|{{ :​architektonicke-modely:​RM-AA pro VS_2018.xml |odkaz}}|+|Referenční modely aplikační architektury|Referenční modely aplikační architektury|XML|{{ :​architektonicke-modely:​RM-AA pro VS_2018.xml |odkaz}}|
 ===== Centrální úložiště modelů ===== ===== Centrální úložiště modelů =====