Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap-dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr [2020/05/13 13:26]
Tomáš Šedivec [Technologická / Platformová architektura - vrstva HW a SW technologií]
nap-dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr [2020/05/29 11:40] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Technologická / Platformová architektura - vrstva HW a SW technologií]
Řádek 204: Řádek 204:
  
  
-Do technologické vrstvy ​architektury se řadí HW a systémový SWkterý využívají jednotlivé ​aplikace ​informačních systémů ​na vyšších vrstvách architektury. Pro zachycení v této vrstvě není rozhodující,​ zda se jedná o vlastní HW a SW, či je kupovaný jako služba (Platform as a Service - PaaS). Důležité je zachytit, v jaké struktuře a komu se služby technologické vrstvy poskytují. Typickým příkladem jsou vlastní servery a disková pole poskytující služby výpočetního výkonu a datového úložiště pro informační systém veřejné správy. Servery si následně mezi sebou mohou poskytovat služby load-balancingu či replikace dat. +IT technologická ​architektury ​(také jako "​platformová architektura"​) je vrstva zabývající ​se technologiemikteré svými funkcionalitami a službami podporují ​aplikace, systémy a obecně prvky z aplikační architektury. Oblasti platformové architektury se dají rozdělit ​na
 +  - Výpočetní výkon,  
 +  - datová úložiště,  
 +  - koncová zařízení (Firewall, Switch, obecně aktivní prvky). 
 + 
 +Pro zachycení v této vrstvě není rozhodující,​ zda se jedná o vlastní HW a SW, či je kupovaný jako služba (Platform as a Service - PaaS). Důležité je zachytit, v jaké struktuře a komu se služby technologické vrstvy poskytují. Typickým příkladem jsou vlastní servery a disková pole poskytující služby výpočetního výkonu a datového úložiště pro informační systém veřejné správy. Servery si následně mezi sebou mohou poskytovat služby load-balancingu či replikace dat. 
  
 Na technologické vrstvě jsou základní právní omezení definované především následujícími zákony: Na technologické vrstvě jsou základní právní omezení definované především následujícími zákony: