Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict [2020/05/18 08:14]
Tomáš Šedivec
metody-dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict [2020/05/22 14:02] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí]
Řádek 90: Řádek 90:
 ==== Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí ​ ==== ==== Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí ​ ====
  
-Informatika je znalostní disciplínou,​ závislou na udržování aktuálních přehledových i detailních znalostech v oboru. Provedený ICT Benchmark ​(Digitální Česko, 2018) zjistil, že některé OVS mají pro každého zaměstnance ICT útvaru v rozpočtu na vzdělávání vyhrazenu mizivou částku, odpovídající 1 hodině až 1 dni komerčního školení ročně.+Informatika je znalostní disciplínou,​ závislou na udržování aktuálních přehledových i detailních znalostech v oboru. Provedený ​{{ :​dokumenty:​benchmark_jp_mt_final_s_dostaznikem.pdf |ICT Benchmark}} zjistil, že některé OVS mají pro každého zaměstnance ICT útvaru v rozpočtu na vzdělávání vyhrazenu mizivou částku, odpovídající 1 hodině až 1 dni komerčního školení ročně.
  
 Aktivní zapojení ICT do digitální transformace a dobře napsaná IK úřadu musí argumentačně podpořit vyjednávání informatiků o rozpočtu. Vedle toho je ale úlohou útvaru Řízení ICT na MV (OŘI) zajistit dostupnější školení pracovníků VS podílejících se na řízení a provozu ICT služeb, ať využitím výše uvedených kompetenčních center VS nebo pro tento účel úzce spolupracovat s univerzitními pracovišti. Aktivní zapojení ICT do digitální transformace a dobře napsaná IK úřadu musí argumentačně podpořit vyjednávání informatiků o rozpočtu. Vedle toho je ale úlohou útvaru Řízení ICT na MV (OŘI) zajistit dostupnější školení pracovníků VS podílejících se na řízení a provozu ICT služeb, ať využitím výše uvedených kompetenčních center VS nebo pro tento účel úzce spolupracovat s univerzitními pracovišti.