Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni [2020/05/18 08:16]
Tomáš Šedivec
metody-dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni [2020/05/22 14:30] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Pravidla pro financování pořízení IT řešení]
Řádek 604: Řádek 604:
 Dále to předpokládá aktualizaci skladby rozpočtové struktury a rozpočtových pravidel. Dále to předpokládá aktualizaci skladby rozpočtové struktury a rozpočtových pravidel.
  
-Tím se přejde od řízení finančních výdajů k řízení efektivity ICT prostřednictvím porovnávání a řízení spotřeby zdrojů, viz také ICT Benchmarking.+Tím se přejde od řízení finančních výdajů k řízení efektivity ICT prostřednictvím porovnávání a řízení spotřeby zdrojů, viz také {{ :​dokumenty:​benchmark_jp_mt_final_s_dostaznikem.pdf |ICT Benchmarking}}.
  
 === Pravidla pro řízení financování sdílených ICT služeb === === Pravidla pro řízení financování sdílených ICT služeb ===