Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:postup_a_plan_realizace_zmen [2020/04/28 15:34]
Tomáš Šedivec
metody-dokument:postup_a_plan_realizace_zmen [2020/05/18 08:20] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 8: Řádek 8:
   * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT   * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT
  
-Podrobnější a aktualizované informace v obou oblastech budou doplněny po projednání s odbornou veřejností a publikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:start|Znalostní bázi]].+Podrobnější a aktualizované informace v obou oblastech budou doplněny po projednání s odbornou veřejností a publikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ===== Prioritizace změnových opatření státu a OVS ===== ===== Prioritizace změnových opatření státu a OVS =====