Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
centrální služby možnost prohledávat „celý“ web a hledat tak v informacích, které jsou na ostatních federo... Na webu Suomi.fi je možno filtrovat služby, nebo hledat příslušné úřady na mapě a zobrazit požadované kon... u přímo na portálu bez nutnosti opouštět portál a hledat například v Google Maps. * Využití výhod u meto
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ména ve dvou oblastech: * obsahové - kde a jak hledat správné služby pro životní situace, co a jak vypl
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, a naopak u procesů, kde to zatím nelze, se bude hledat řešení, jak toho docílit. Cílem je poskytování ko
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
el) je neveřejný rejstřík, takže není možné v něm hledat na základě dotazů bez potřebných oprávnění. Zde v
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektů s IKČR a NAP. Vedle toho mají úřady možnost hledat a formulovat další principy, které jsou specifick
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
[https://slovník.gov.cz/prohl%C3%AD%C5%BE%C3%ADme/hledat?label=slovn%C3%ADk|dotaz „slovník“]] * pokud ch
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ruktura nákladového modelu TCO jako nápověda, kde hledat v úřadě údaje do celkových součtů. Více o zvlášt
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
otřeb, výsledek převezme a implementuje. OVM bude hledat vlastní cesty pro příliv absolventů.\\ \\ Součást