Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní architektonický rámec @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
stern Australia 2016-2020:** ==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Progra... technology-strategy.html|odkaz]] **Update 2017 - Government of Canada Strategic Plan for Information Manageme... echnology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerging-technologies/strategic-plan-information-management-information-tech
Slovník pojmů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb a lidí. |Výklad OeG |  | |** ** |Digitální Government |Digitální veřejná správa, která předpokládá použ... omunikačních technologií.\\ Totéž jako "Digitální Government" a "Digitální veřejná správa". |Informační koncep... jednoho orgánu veřejné správy (nebo jiné části (e)Governmentu), podpořenou informacemi a informačními technolo... ý překlad výkladového slovníku TOGAF |  | |** ** |Government |Vláda nebo systém, který má spravovat daný stát.
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
for IT Solutions ====== ===== Introduction ===== Governments and public administrations, as important contrib... ns in the Union. Some public administrations and governments across the EU already promote the sharing and re... ganised in federal or decentralised structures of government. In many cases, this means greater autonomy but... work across organisations at different levels of government. The following are among the most prominent reaso
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
uropa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Finland_2019.pdf|program ]] s cílem s... má občan k dispozici veškeré obecné informace o e-governmentu a jeho součástí, ale nemůže využít řadu služeb j... Pro představu Evropská komise vydala o Norském e-governmentu poslední článek v r. 2016, kde jsou portály pops
Informační koncepce ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eriály budou intervence v oblasti veřejné správy (Governmentu) i eGovernmentu vzájemně koordinovány, reálná ko... ^ |P8 | **Jeden stát**\\ \\ (Whole-of-Government) |Všech
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
igitální služby). | |P8 |**Jeden stát** (Whole-of-Government) |OVM ověří v projektu (EA), které sdílené služby... VM ke všem agendám a službám v modelu Business-to-Government (B2G) navrhne takové zákonné úpravy v rámci digit
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
právy věcí veřejných, můžeme nazvat cizím názvem „Government“. S rostoucími možnostmi informačních technologií... tem jejich využívání se z obyčejného "papírového" Governmentu stává jeho elektronická neboli digitální forma -
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ním jejich povinností a dosažením jejich nároků. Government je činnost související s poskytováním veřejných s... ematiky - [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Kapitola Architektonická vize eGovernmentu ČR
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|OVM |(Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely, ... |(Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely,
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vat posunu vnímání role ICT v moderním Digitálním Governmentu, která se propisuje i do příslušné legislativy [
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
slostech((Architekturou VS se zde míní tzv. Cross-Government Enterprise Architecture (xGEA v UK, nebo GEA v No
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at nějakou zkratku jako třeba tato z angl. All-of-Government. ))), nebo mohou být i korporátní či se jedná výl
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
cky handicapované. * Podporuje princip Whole-of-Government tím, že je dostupné rovnocenným způsobem ve všech
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
álních sdílených (nebo standardizovaných) systémů Governmentu (eGovernmentu) na úrovni úřadu nebo korporace.
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod]] - [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Kapitola Architektonická vize eGovernmentu ČR
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: