Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní architektonický rámec @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
stern Australia 2016-2020:** ==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Progra... technology-strategy.html|odkaz]] **Update 2017 - Government of Canada Strategic Plan for Information Manageme... echnology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerging-technologies/strategic-plan-information-management-information-tech
Slovník pojmů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb a lidí. |Výklad OeG |  | |** ** |Digitální Government |Digitální veřejná správa, která předpokládá použ... omunikačních technologií.\\ Totéž jako "Digitální Government" a "Digitální veřejná správa". |Informační koncep... jednoho orgánu veřejné správy (nebo jiné části (e)Governmentu), podpořenou informacemi a informačními technolo... ý překlad výkladového slovníku TOGAF |  | |** ** |Government |Vláda nebo systém, který má spravovat daný stát.
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
zby mezi oběma materiály budou intervence oblasti Governmentu i eGovernmentu vzájemně koordinovány, reálná koo... on-line služeb, viz princip „Jeden stát (Whole-of-Government)“. Výše zmíněné aktivity budou v souladu s přija... Zdroj: IKČR. Anglicky (pokud existuje): Whole-of-Government Popis: Všechny iniciativy a veřejné služby mají
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
uropa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Finland_2019.pdf|program ]] s cílem s... má občan k dispozici veškeré obecné informace o e-governmentu a jeho součástí, ale nemůže využít řadu služeb j... Pro představu Evropská komise vydala o Norském e-governmentu poslední článek v r. 2016, kde jsou portály pops
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
igitální služby). | |P8 |**Jeden stát** (Whole-of-Government) |OVM ověří v projektu (EA), které sdílené služby... VM ke všem agendám a službám v modelu Business-to-Government (B2G) navrhne takové zákonné úpravy v rámci digit
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
právy věcí veřejných, můžeme nazvat cizím názvem „Government“. S rostoucími možnostmi informačních technologií... tem jejich využívání se z obyčejného "papírového" Governmentu stává jeho elektronická neboli digitální forma -
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|OVM |(Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely, ... |(Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely,
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ním jejich povinností a dosažením jejich nároků. Government je činnost související s poskytováním veřejných s... ematiky - [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Kapitola Architektonická vize eGovernmentu ČR
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vat posunu vnímání role ICT v moderním Digitálním Governmentu, která se propisuje i do příslušné legislativy [
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
slostech((Architekturou VS se zde míní tzv. Cross-Government Enterprise Architecture (xGEA v UK, nebo GEA v No
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at nějakou zkratku jako třeba tato z angl. All-of-Government. ))), nebo mohou být i korporátní či se jedná výl
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
cky handicapované. * Podporuje princip Whole-of-Government tím, že je dostupné rovnocenným způsobem ve všech
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
álních sdílených (nebo standardizovaných) systémů Governmentu (eGovernmentu) na úrovni úřadu nebo korporace.
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
žby připojení přes IPSec}} {{tag>eGC Cloud "Funkční celek" gcloud "Government cloud" "eGovernment cloud"}}
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
od]] * [[:nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|Architektonická vize eGovernmentu ČR]] *
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: