Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dál... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jeji... í ICT na úrovni celého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_u
Úvod
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních iniciativ směrem k digitalizaci VS a plnému eGovernmentu. To bude možné pouze díky koordinovanému úsilí o ... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a prov... Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architek... u v souladu s architekturou úřadu a architekturou eGovernmentu ČR.]] -[[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocněnce pro digitalizaci a IT, podpořeným odborem eGovernmentu (OeG), odborem hlavního architekta (OHA) a útvare... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovenrment... odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako metodické řízení jednotl... rstvo a řízení a poskytování platformových služeb eGovernmentu spadá pod Ministerstvo vnitra, i uvnitř jednotliv
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ň ICT ve veřejné správě ČR a jeho podpora rozvoji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka n... latných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - neschopnost veřejné správy fungovat v rovnop... e aktivity zapojení se do plnění státní strategie eGovernmentu, - neschopnost vedení a členů ICT útvarů lidsky... rategický rozvoj VS na národní úrovni / za rozvoj eGovernmentu, * metodické řízení a výkon konkrétních age
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně platí, že profese podílející se na řízení ICT, eGovernmentu a strategických změnách musí být schopné čerpat a... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|SPolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. === OpenSource Software a Free Software === Součástí zo... ním a porozuměním úřadu v jako celku a v kontextu eGovernmentu ČR a EU a v kontextu reálných potřeb a možností k
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu ====== neboli **Vazby na navazující manažerské discip... a vynucovaly naplnění architektonických principů eGovernmentu, uvedených v IKČR, tj. byly tzv. digitálně přívět... ážek vystavěných dosavadní legislativou v oblasti eGovernmentu, nákupu ICT a ve správě ICT zdrojů, zejména lidsk... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernment
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]] * [[:metody_dokument:postup_a_plan_realizace_zmen|Post... při řízení ICT]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] *[[:nar_dokument|Národní architektonický ráme
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ict}} ======Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu====== {{page>metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu}} ======Postup a plán realizace změn====== {{page
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ících nezbytných aktivit a změn na úrovni státu a eGovernmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřa