Překlady této stránky:
StránkaDiskuzeTagy
Agendový model veřejné správy   , , ,
Cizinecký informační systém   , , , ,
Editorské agendové informační systémy   ,
eGovernment cloud   , ,
eGovernment On-Line Service Bus   , , ,
Elektronická fakturace   , , , ,
Elektronická identifikace pro klienty veřejné správy   , , , , ,
Elektronické úkony a doručování   , , , ,
Evidence údajů o subjektech   , , , ,
nap:fais   , ,
funkcni_celek   , ,
nap:integrace_informacnich_systemu   , , ,
Informační systém Evidence obyvatel   , , ,
Informační systém základních registrů   , , , , ,
Jednotné obslužné kanály úředníků   , ,
Jednotný identitní prostor veřejné správy   , , ,
Komunikační infrastruktura veřejné správy   , , ,
Metody řízení ICT veřejné správy ČR    
Národní architektonický rámec    
Národní datová centra   , , , , , , ,
Národní identitní autorita   , , , , , , , ,
nap:portal_obcana   , , ,
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů   , ,
Přístupnost informací   , ,
Propojený datový fond   , , , , , , ,
Pseudonomizace subjektů v datovém fondu úřadu   , , ,
Referenční rozhraní veřejné správy   , , , , ,
nap:referencni_udaje   , ,
Registr obyvatel   , , ,
nap:ros   , , ,
Registr práv a povinností   , , ,
Registr územní identifikace adres a nemovitostí   , ,
nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost   , ,
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti   , ,
Sdílené provozní informační systémy   ,
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy   ,
slovnik egov    
Stavební blok   ,
Systémy správy dokumentů   , , ,
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou 0 Komentáře , , , , , ,
Univerzální kontaktní místo   , , , , ,
Úplné elektronické podání   , ,
Veřejný datový fond   , , , , , ,
nap:zakladni_registry   , , , , ,
Získávání referenčních údajů ze ZR   , , , , , , ,
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.