Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR

Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle Informační koncepce ČR. Pro kontaktování správce využijte email archi@mvcr.cz s předmětem archi.gov.cz.Dokumenty OHA, jednání pracovních skupin a výborů

Důležité dokumenty od OHA naleznete na stránce Dokumenty OHA


Přehled změn

Přeled změn (changelog) na webu naleznete na stránce Přehled změn


Politika souborů cookies

Vše podstatné o souborech cookie na tomto webu naleznete na stránce Politika cookies


Prohlášení o přístupnosti

Vše podstatné o přístupnosti na tomto webu naleznete na stránce Prohlášení o přístupnosti


Vyhledávání a přehled stránek

K vyhledávání, které se liší od integrovaného vyhledávání v textu stránek a je dostupné v horní liště, můžete využít i následující 3 stránky řadící obsah webu dle rozdílných kritérií:

O legislativě vůči eGovernmentu

Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:

  1. Zákony týkající se elektronizace a eGovernmentu (ISVS, základní registry, propojování údajů)
  2. Zákony upravující určitou oblast eGovernmentu (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, apod.)
  3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
  4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích, o veřejném zdravotním pojištění)
  5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)
Vložte svůj komentář:
8 +8 =