Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
budou publikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a ak... a bude publikovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji li... blikováno  v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a záva... ení smluv s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa lic
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením... podle životního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při říze... ivotního cyklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životn... ou postupně doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze je
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ého fondu====== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální ... ného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====... Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů... ím schématu. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny ú
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dokumentem, který byl vydán RVIS a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Z dlouhodobého hlediska j... ákladní doporučení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizován... řejnosti obsažen v následujících vydáních a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role: *... a příklady členění viz [[:nar_dokument|NAR]] a [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== ICT kompetenční mati
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
VS ČR je aktuálně na odkazu: https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, ... ve veřejné správě ČR. Současně svou navazující [[:znalostni_baze|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím m... měn]], a současně dokument slouží, společně se [[:znalostni_baze|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové nedostatky ==== Na základě provedeného [[znalostni_baze:benchmarkverejnespravy|ICT Benchmarku veřejn... datcích publikovaných průběžně prostřednictvím [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Detailní popis jednotlivý... lňování cílů a zásad IKČR, budou také součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== Na prvním místě je k... 3 - Rozvoj IS OVS je řízen dlouhodobým plánem – [[znalostni_baze:ik_ovs|Informační koncepcí daného OVS]]. Ta
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
í obsažena v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Podíl IT na celkové ... ublikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Spolupráce s ekonomi... další pomůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Ekonomická koordinac... formace, návody a další pomůcky bude obsahovat [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. === Metodika logického rá
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eho „životní“ cyklus ===== ^ ^Název ^Popis ^ |{{:znalostni-baze:a.png?600}}|01. Detekce potřeb a úvodní form... a rolí ===== Mapa celkového kontextu vlákna {{:znalostni-baze:b.png}} ===== Vazby vlákna záměru na povinn... řízení informačních koncepcí ČR a úřadu ==== {{:znalostni-baze:c.png}} ==== Vlákno v kontextu celkového řízení IT/ICT úřadu ==== {{:znalostni-baze:d.png}} ==== Vlákno záměru v kontextu metod
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
e se vedla klasická papírová spisová služba. {{ :znalostni-baze:1993-1999.png?1000 |}} ===== Prvotní digita... [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |}} ===== Elektronické ú... at údaje o subjektech práva, mimo dokumenty. {{ :znalostni-baze:2006-2009.png?1000 |}} ===== Sdílení refere... omocí omezené množiny elektronických kanálů. {{ :znalostni-baze:2009-2016.png?1000 |}} ===== Propojený dato
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vypršení takových podmínek. OHA sepsal příklady [[znalostni_baze:vendorlock|nevýhodných ujednání ve smlouvách... proto doporučujeme využít [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ik_ovs|znalostní bázi s texty k IK]] a [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:soulad_ikovs|souladu IK s IKČR]]. IK úřadu b... právy//. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ga_ppdf|globální architekturu PPDF]]. Je žád
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepcí jsou dostupné z  [[https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze|https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze]] . === Správce, provozovatel a uživatel === Informační koncepci zpracovává orgán veře
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ublikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ===== Prioritizace změnov... do praxe prostřednictvím uvedením jednotlivých [[znalostni_baze:ik_ovs|Informačních koncepcí OVS]] do soulad... mentace [[:ikcr|IK ČR]] a MŘICT prostřednictvím [[znalostni_baze:ik_ovs|IK OVS]]. ^Č.^Riziko
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
]], [[nap:egsb|eGSB/ISSS]], atd.) vycházejí z {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální ... je přílohou samotného [[:nap_dokument|NAP]] v [[:znalostni_baze:ga_ppdf|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRA
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ze jednotlivé vrstvy architektury úřadu. {{page>znalostni_baze:funkcni_celek}} Skladba této kapitoly odpov... á fakturace - eFaktura]]** **Sdílené služby a [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční celky]]** * **[[nap
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ných v katalogu cloud computingu bude využíván [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní s... katalogu budou orgány veřejné správy využívat [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní s
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava: