Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
ondu k řízení procesů a oprávnění při předávání a využívání údajů. Registr práv a povinností je kromě jiného... Nutnou podmínkou zajištění //správnosti// údajů a využívání propojeného datového fondu je to, že jednotlivé o... lužeb eGovernmentu. Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob ... m uživatel pracuje. Obrázek 4: Ilustrační schéma využívání údajů z propojeného dat. fondu z hlediska úředník
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsobů využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... ravidla pro agendovy_model_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... a pro identifikaci klientů verejne spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... _uradu#Pravidla pro Propojeny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_d... cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... cni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických o... ení údaje, na který může být vztaženo oprávnění k využívání. Je tedy zřejmé, že údaj 998-1-1 se následně rozp
Slovník pojmů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
tém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identi... py a návody určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,\\ podílející se na provozu, rozvoji, ... ažitelnosti) při zpracování, úschově, distribuci, využívání a prezentaci informací. |Zákon č. 181/2014 Sb., o... systém veřejné správy sloužícím k podpoře řízení využívání cloud computingu orgány veřejné správy. |eGovernm
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné služby, zkoumat souvislosti poskytování a využívání služby hodnocením právní ([[https://ec.europa.eu/... y (D)** - poskytování digitální veřejné služby, **využívání služby (C)** - využívání opakovaně použitelných služeb komunikace mezi stroji jiných orgánů veřejné správy a... eroperabilita roli z hlediska poskytování služby, využívání služby a správy služby. Vyplnění dotazníku v r
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ající sdílené služby. Potenciál pro poskytování a využívání sdílených služeb, a to jak centrálních, korporátn... nformačních technologií a prudkým nárůstem jejich využívání se z obyčejného "papírového" Governmentu stává je... systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**využívání**) [[nap:referencni_udaje|referenčních]] či agendových údajů. Správné využívání údajů z registrů a jiných agendových systémů je p
Informační koncepce ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
republika je jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což významně přisp... přívětivý, ale zároveň by neměl klást překážky ve využívání možností digitálních nástrojů a služeb, které odp... lizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy. Komun... m a projektovým řízením (nikoli jenom evidencí) a využívání systémového přístupu architektury úřadu (EA) na v
Agendový model veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje údaje v agendách vedené a pravidla pro jejich využívání jinými agendami resp. agendovými informačními sys... ocesů jako činností a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fo... kladě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových info... eřejné správy, oprávnění a pravidla pro ukládání, využívání a zveřejnování údajů. - Výměna (poskytování a
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
je tedy komunikačním rozhraním pro poskytování a využívání sdílených služeb jednotlivých správců informačníc... iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby ... přenášeny prostřednictvím Datových schránek. | Využívání údajů prostřednictvím referenčního rozhraní je vž... nějšího rozhraní [[nap:iszr|ISZR]] * Realizuje využívání údajů ze základních registrů * S ohledem na
eGovernment cloud @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormačních systémů a aplikací veřejné správy, a to využíváním sdílených ICT služeb na úrovni infrastruktury, v... ání a provozu informačních systémů veřejné správy využíváním sdílených cloudových služeb eGC. Dalším cílem pr... nické, bezpečnostní, nákupní a projektové procesy využíváním služeb eGC. [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] zo... t správcům IS informační a metodickou podporu pro využívání eGC. Pro nákup služeb eGC vedených v katalogu cl
Propojený datový fond @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystém. Obsahuje i pojem Soukromoprávní systém pro využívání údajů, který je roven Agendovému informačnímu sys... enty, výstupy a výpisy ==== Těžištěm pro správné využívání a pochopení smyslu propojeného datového fondu je porozumění rozdílu mezi **Poskytováním/Využíváním údajů, Poskytováním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému*
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
alog ICT služeb, což může způsobit: * omezené využívání a pomalý přechod OVS k využívání již centrálně poskytovaných sdílitelných ICT služeb veřejné správy, * c... zování potřebnosti a přínosů ICT záměrů(( Namísto využívání mezinárodně uznávaných, jednoznačně kvantifikovat... ení financování ICT | |Z 16|Využívání otevřeného software a standardů | |Z 17|Podpor
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
daje vedeny v registru osob. Žádost o **záznam o využívání údajů v registru obyvatel** – dle § 14 zák. č.111... y za uplynulý kalendářní rok bezplatně //Záznam o využívání údajů v registru obyvatel// automaticky do datové... ějších předpisů. * Informace, jak číst záznam o využívání údajů naleznete v praktické příručce: viz [[http:... zrcr.cz/obcan-a-podnikatel]] Žádost o **záznam o využívání údajů v registru osob** – dle § 14 zák. č. 111/20
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciplín (jako třeba HelpDesk, provozní operátoři), využívání expertů od dodavatelů (platformoví specialisté) a... ů ICT bude mít nepochybně případný nástup volného využívání kapacit Národních datových center, respektive stá... důrazňovanou v MŘICT, je samo zavedení a důsledné využívání pro-aktivního strategického plánování ICT, v kont... ektury, se zřetelnou preferencí ke sjednocování a využívání společných řešení, * koordinovaná spotřeba zdro
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
, apod.) | |::: | Pokud agendový předpis povoluje využívání přístupových údajů k systému datových schránek ja... aje subjektů práva bez jakéhokoliv interaktivního využívání či zapisování údajů (informační účel). * Přístu... ávy (transakční účel). * Zmocnění k přístupu či využívání údajů subjektu práva pro třetí strany, nebo posky... onů vůči orgánům veřejné správy (účel úkonu). * Využívání elektronických klientských služeb jako je objedná
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: