Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
230 - počet výskytů, Poslední úprava:
|** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávníh... m, který upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy. |  |Institut pro veřejnou správu |  | |** ** |Agenda veřejné správy |Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. |Agenda je vymezena platným zákonem nebo zá
Informační koncepce ČR
148 - počet výskytů, Poslední úprava:
epubliky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Minist... Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující ... itektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinnosti pro budování, rozvo
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
125 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu veřejné správy České republiky předkládá popis propojenéh... o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že se jedná o strategi... echnickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem dokumentu ... sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
121 - počet výskytů, Poslední úprava:
_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]], kde se p... ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_d... ry_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedn
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
111 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností, za které by měl b
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
105 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve zně... žíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS jsou sp... př. povinnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republ... ují na každý ISVS, resp. jeho správu, jsou orgány veřejné správy postaveny před zásadní úkol identifikovat
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a... á [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ nap-dok... rchitektonický plán - Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014+ - Koncepce klientsky orientované v
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. „shora“ a přináší jak definice klí... a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy
Veřejný datový fond @nap
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Veřejný datový fond ====== ===== Popis veřejného datového fondu ===== Veřejný datový fond (VDF) je... datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných ... VS za takové sady.”// ==== Legislativní ukotvení veřejného datového fondu ==== VDF není v legislativě jak... 5|zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem je údaj vede
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
e architektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGov... ním architektonickém plánu. **Vize architektury veřejné správy zejména ukazuje, jak budou existující a do... vernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné správy pro její klienty na jedné straně a pro efe... oučástí plánování a prosazování cílů digitalizace veřejné správy ČR v samotných úřadech a jejich útvarech i
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezmě... ) pro účely bezpečného a kvalitního výkonu služeb veřejné správy. Toto konstatování platí jak z hlediska ži... livých interních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejné správy. V posledních letech došlo postupně k zás... d|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální služby veřejné správy. Nelze odhlédnout od nových trendů a inova
Úvod @nap_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
věcný a technologický pohled na propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernme... stavem. Pro rozvoj všech schopností a dovedností veřejné správy, včetně rozvoje digitálních služeb VS, je ... ený komplexní systém služeb, poskytovaných orgány veřejné správy, s nadhledem a v celkových souvislostech. ... procesů a služeb, je celková architektura orgánů veřejné správy, jejich úřadů a veřejnoprávních korporací,
Úvod @metody_dokument
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
ětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pra... životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a navazuje na zásady řízení ... le České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby====== =====Úvod===== Tento on-line průzk... notit dosaženou úroveň interoperability digitální veřejné služby, kterou poskytují. Používá model **hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby (IMAPS)**, který orgánům veřejné správy pomáhá porozumět dvěma klíčovým aspektům jejich výkonnosti
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
ckou a personální náročnost projektů digitalizace veřejné správy. Je žádoucí, aby úřady při [[https://archi... s://archi.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správy ČR]]. Zvýšené riziko nedodržení účelnosti... árnosti v případě realizace projektů digitalizace veřejné správy přitom vyplývá mj. i z neustálého velmi ry... alizovatelnosti příslušných projektů digitalizace veřejné správy a tím i jejich nehospodárné a neúčelné pří
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: