Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
190 - počet výskytů, Poslední úprava:
ge16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate... ů podle standardu ArchiMate 3.1, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).))** ^Doména ... epřípustné upravovat jejich tvary dané standardem The Open Group. Vedle toho (a navíc) je ale možné vy... chiMate 3.1 a jejich lokalizace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) je 100% převzata z origináln
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
podporu těchto změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní ar... ektura” dva doplňující se významy podle kontextu (The Open Group, 2018): - Formální popis systému ne... tvorby a údržby architektury úřadů TOGAF((z angl. The Open Goup Architecture Framework )) a ArchiMate, spravovaných The Open Group((http://www.opengroup.org/togaf/; [[ht
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ling Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language.// San francisco : The Open Group, 2015. **Deleu, Regine. 2014.** //Enterprise Ar... novisko OHA k projektu.// Praha : MV ČR, 2016. **The Open Group. 2017.** //ArchiMate 3.0.1 Specification.// místo neznámé : The Open Group, 2017. C13L. ISBN: 1-937218-43-0. **T
Politika souborů cookies
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
>|Used for authentication after login. This holds the necessary data to (re)login a previously authenti... ed for remembering helpful user preferences, like the size of the editor textarea.|Importance: functional|Typical content: name/value pairs in plain text|Expires: in a year |DokuWiki|The standard PHP session identifier. Used to hold tem
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
centrálním repozitory ve standardizovaném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format, v rozs... úřadu (Enterprise Repository) dle TOGAF, zdroj: (The Open Group, 2018)}} Vzhledem k tomu, myšlenkov... trálního nástroje se standardem výměnného formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format budou m... ný XML formát výměny ArchiMate souborů, vyhlášený The Open Group jako standard v srpnu 2015((Odkazy a F
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
la metodika NA VS ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018). Ten je rozdělen na fáze a ty d... d fází tvorby architektury dle TOGAF ADM, zdroj: (The Open Group, 2018), překlad MV}} ADM je postaven... skupení fází cyklu ADM vývoje architektur, podle (The Open Group, 2018) návrh MV}} ===== Přizpůsobení... “. )), viz vzor ve Znalostní databázi, stanoveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podni
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase. |"The fundamental concepts or properties of a system in... t embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution." |ISO/IEC... užívá po celém světě včetně České republiky.  |  |The Open Group |  | |** ** |Transakce (byznys) |Dohod
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vnímané použitelnosti. Finstad, Kraig. (2010). //The Usability Metric for User Experience//. Interacti... ké bezpečnosti.| Pro zabránění útoku typu Man-in-the-Middle je vyžadováno zabezpečení komunikace webov... aten.no/en/person/national-registry/about/this-is-the-national-registry/|//Národní registr obyvatel//
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
odchycení za pomocí útoku typu „//MITM//“ (Man-In-The-Middle), případně off-line útoky. Útočník využív... lnit bezpečnými webovými prohlížeči; * **man-in-the-middle** je typ útoku, při kterém je útočníkem za
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ASW (TASW(( Angl. zkratka je COTS (Commercial off-the-shelf).))) * jako aplikační službu (SaaS(( Z an
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
plánování * Capability Based Planning (metodika The OpenGroup) * CBA (Cost Benefit Analýza) – hodno
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentové a schopnostní architektury, zdroj: TOGAF (The Open Group, 2018), překlad MV}} **Strategická ar
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rev prvků v doménách dle NAR, zdroj: MV ČR podle (The Open Group, 2017))) definice barev prvků v doméná
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ího standardu modelů ArchiMate TOGAMEFF(( Z angl. The OpenGroup ArchiMate Model Exchange File Format.))
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchitektury úřadů TOGAF a ArchiMate, spravovaných The Open Group a užívaných jako východisko pro archit
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: