Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... a samostatné stránce [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#agendovy_model_verejne_spravy|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné sp
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový model v... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Identifikace klientů veřejné správy|Identifika... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Propojený datový fond|Propojený datový fond - ... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Veřejný datový fond|Veřejný datový fond ČR - V
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#uplne_elektronicke_podani|úplného elektronické... šíření [[https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálu veřejn... ě nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada
Úvod @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Kapitola Popis sdílených služeb, funkčních cel... rzální kontaktní místo]] \\ [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Architektoni... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architekto
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... imárně v autentizované zóně [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|portálu]] a um... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zaručené identity klienta]] * Agendové a místní
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy – tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |... kace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služby]], n... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy| elektronické identifikace]] k jednotlivým [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|transakčním po
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
u úřadu v rámci tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendového modelu veřejné správy]] * Veřejná ... dnotlivých úřadů, je [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]], legislativa vyjá... bslužnými kanály. Všechny [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|lokální územní... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronické identifikace]] občanů ČR ([[nap:nia|
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokument:2._... ní služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokument:2._... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v_elektronicke_komunikaci|ma... vykonává a podporuje [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendu veřejné správy]] dle [[nap:rpp|registru pr
Úplné elektronické podání @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívá [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor veřejné správy]] a [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné sp... Využití [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotného identitního prostor veřejné správy]] p... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné sp
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jné správy===== {{page>nap:agendovy_model_verejne_spravy}} =====Propojený datový fond===== {{page>nap:prop... ===Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací===== {{pag... h uživatelů údajů===== {{page>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju}} =====Elektro... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy}} =====Jednotný identitní prostor veřejné správy=
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]] nebo [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|Centrální místo služeb]]. Samooblužné univerzální... ně případů o specializovaný [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|agendový portá... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národního identitního prostoru]] * Federace pod
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následně zreal... [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]]. Dále je zde mapa... [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]]).  ... [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]]). |V agendě matri
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]] včetně federace údaj... ka je popsána také v části [[:nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portály veřejn... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|NIA]] a vytváření jednotlivých Service Providerů.... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]], která ověření zpros
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
MY|| |[[:ikcr#dilci_cil_11katalog_sluzeb_verejne_spravy|01.01 Katalog služeb veřejné správy]] |OVM vytvoř... i_a_udrzeni_klicovych_specialistu_v_ramci_verejne_spravy|04.02 Opatření pro získání a udržení klíčových sp... vzdelavani_a_odborne_pripravy_zamestnancu_verejne_spravy_smerem_k_eg|04.08 Rozvoj systému vzdělávání a odb... renych_dat_a_verejneho_fondu_dat_a_sluzeb_verejne_spravy|05.10 Rozvoj otevřených dat a veřejného datového
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního prostoru]], a to tím, že se... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního prostoru]], než je např. ob... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního prostoru]]. * Jiný orgán ... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního prostoru]] z nichž požadavk
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: