Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
202 - počet výskytů, Poslední úprava:
upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy. |  |Institut pro veřejnou správu |  | |** ** |Agenda veřejné správy |Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících či... upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.\\ Každá Agenda VS musí být uvedena v RPP. |OeG, ... dový informační systém |Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektron
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
125 - počet výskytů, Poslední úprava:
ivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]], kde se požadavk... eb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument... tlivych_uradu#Pravidla pro Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivy
Informační koncepce ČR
121 - počet výskytů, Poslední úprava:
je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo ... č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující předevš... cké principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * ... na 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíle České republiky v oblasti informačních syst
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
100 - počet výskytů, Poslední úprava:
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd... provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS jsou spojeny n... nnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a j... aždý ISVS, resp. jeho správu, jsou orgány veřejné správy postaveny před zásadní úkol identifikovat informa
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
í architektura propojeného datového fondu veřejné správy České republiky předkládá popis propojeného datov... tech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že se jedná o strategický dok... m a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem dokumentu je vytv... a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR~~ ====== Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. „shora“ a přináší jak definice klíčových ... e_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dok
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
85 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~Title: Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury~~ ====== Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zaprac... dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ :soubor:nap.pn
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGovernment... itektonickém plánu. **Vize architektury veřejné správy zejména ukazuje, jak budou existující a dobudovan... u používány k realizaci užitečných služeb veřejné správy pro její klienty na jedné straně a pro efektivní ... plánování a prosazování cílů digitalizace veřejné správy ČR v samotných úřadech a jejich útvarech informat
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezměněné po... ely bezpečného a kvalitního výkonu služeb veřejné správy. Toto konstatování platí jak z hlediska životnost... nterních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejné správy. V posledních letech došlo postupně k zásadním z... řadů, tento nárůst vyžaduje kvalitnější nastavení správy a řízení ICT a zvyšuje nároky na jejich obsluhu.
Úvod @metody_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
e DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel p... republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou Ministerstvo
Úvod @nap_dokument
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
technologický pohled na propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu a d... Pro rozvoj všech schopností a dovedností veřejné správy, včetně rozvoje digitálních služeb VS, je nezbytn... lexní systém služeb, poskytovaných orgány veřejné správy, s nadhledem a v celkových souvislostech. Protože... a služeb, je celková architektura orgánů veřejné správy, jejich úřadů a veřejnoprávních korporací, součas
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
ersonální náročnost projektů digitalizace veřejné správy. Je žádoucí, aby úřady při [[https://archi.gov.cz... i.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správy ČR]]. Zvýšené riziko nedodržení účelnosti a hosp... v případě realizace projektů digitalizace veřejné správy přitom vyplývá mj. i z neustálého velmi rychlého ... elnosti příslušných projektů digitalizace veřejné správy a tím i jejich nehospodárné a neúčelné přípravy v
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
ČR a z probíhající digitální transformace veřejné správy, * z rizik, spojovaných zejména v poslední de... gitální transformaci “svého” úřadu a celé veřejné správy. Každý z čtenářů může mít jenom některé z těchto... čné přístupové body – samoobslužný Portál veřejné správy a asistovaný Czech POINT, * centralizována klíč... oji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka nedosahuje úrovně běžné v jiných odvětvíc
Úvod @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
na 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy** (také jako "ISVS") a obecné **principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy** v České republice na období 5 let. IKČR v navazující
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
|(Byznys) služba |Služba veřejné správy | | ::: |Business ... <stereotypy>>, postihující: - potřeby veřejné správy je to „právní předpis“ jako <<Předpis>>, <<Agenda... oučástí celkového pohledu na výkon služeb veřejné správy (tj. Byznys). Myslí se tím koncepty: * ze stra... e environment. |Místo přístupu ke službám veřejné správy, také kontaktní místo nebo obslužný kanál (přepáž
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: