Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
á pravidla a požadavky na propojený datový fond v souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informa... vaném subjektu v identifikované roli (kontextu) v souladu s oprávněním čtenáře. * Identifikaci subjektu d... raní. * Prostředky pro příjem reklamací údajů v souladu se zákonnými pravidly agendy * Prostředky pro p... osobách. Proces aktualizace provádí pravidelně v souladu s pracovními postupy vydanými Správou základních
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
chitektury úřadu (EA) a architektury řešení (SA), souladu s metodikou Národního architektonického rámce. Pr... a jednotlivého programu či projektu se musí dít v souladu a s využitím metod a nástrojů plánování programů,... e realizace jednoho IS musí být vždy vykonávány v souladu s metodami řízení realizace na úrovni celého útva... ývoje je možné použít tuto metodiku, pokud bude v souladu ustanoveními tohoto dokumentu a jeho příloh a pok
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu s IKČR. Informační koncepce České republiky je ko... aktivitami v oblasti eGovernmentu v odpovídajícím souladu. ===== Cíl a poslání eGovernmentu v ČR ===== ... še metodika hodnocení eGovernmentu v ČR zejména v souladu s metodikou DESI indexu Evropské komise, ale i EG... e-of-Government)“. Výše zmíněné aktivity budou v souladu s přijatým nařízením o zřízení jednotné digitální
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
dvora]]. Úřady mají povinnost využívat majetek v souladu s 3E a sledovat a vyhodnocovat vynakládání výdajů v souladu s 3E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz... kdy vyhláška neobsahuje potřebné údaje k splnění souladu s IKČR, proto doporučujeme využít [[https://archi... [https://archi.gov.cz/znalostni_baze:soulad_ikovs|souladu IK s IKČR]]. IK úřadu by měla navazovat také na [
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
obory státní služby o tyto role. Tato změna je v souladu s dílčím cílem 4.1 IKČR. Současně platí, že prof... í a podporou pro tento změněný přístup je nově, v souladu s cíli IKČR, využití architektury úřadu jako mana... ých přechodových stavů architektury svého úřadu v souladu s pravidly Národního architektonického rámce a IK... cké vrstvě jsou modelovány již všechny instance v souladu se servisním stromem Kombinací metod ITIL a Ente
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
chváleného metamodelu. Užití metamodelu je plně v souladu se specifikacemi jazyka **ArchiMate** a architekt... odpovědnosti za rozdílné technologické služby. V souladu se specifikací ArchiMate nedoporučuje NAR používa... likační komponenta je zapouzdření funkcionality v souladu se strukturou implementace, která je modulární a ... sledovat, obvykle průběžně, k určení úspěchu nebo souladu s cíli a cíli (pouze TOGAF). | |**<<Kvalita služ
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
úsilí o uvedení lokálních IK jednotlivých OVS do souladu s cíli, principy a zásadami IKČR(( Právě to, spol... rá je formálně svěřena IT útvaru. Jinými slovy, v souladu s tímto dokumentem musí tyto organizace řídit i s... nost a kontrolu, která bude ICT úřadu spravovat v souladu s MŘICT. ===== Struktura dokumentu ===== -[... e jednotlivých IS v celém jejich životním cyklu v souladu s architekturou úřadu a architekturou eGovernment
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
adě musí být obě (všechny) evidence integrovány v souladu s Národním standardem. Obdobně a přiměřeně by měl... denci dokumentů. Tyto systémy musí pak být vždy v souladu s Národním standardem dle zákona č. 499/2004 Sb ... rální [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]]. Tato pravidla v souladu s NAP předpokládají vícestupňovou hierarchickou s... na části - **Referenční údaje** – musí být v souladu se základními registry - **Agendové údaje** –
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
t a aktualizovat metadata dat a služeb INSPIRE (v souladu s nařízením (ES) č. 1205/2008); Metadata musí být... upňovat vyhledávací a prohlížecí síťové služby (v souladu s nařízením (ES) č. 976/2009); Požaduje se vytvoř... stahovací a transformační síťové služby (mít je v souladu s nařízením (ES) č. 976/2009); Požaduje se umožni... ám a službám orgánům a subjektům Evropské unie (v souladu s nařízením (EU) č. 268/2010); Požaduje se poskyt
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
metodiky zpracované jednotlivými gestory, kteří v souladu s politikami EU tyto vytváří. Je nepraktické a ne... sti Zvládnutí procesů nákupu investic a služeb v souladu s ustanoveními [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/... hnickému správci věcné zadání(( Zadání musí být v souladu se zákonným zmocněním a se specifikací agendy v R... erý by obsahoval i ICT kompetenční matici a byl v souladu s byznys vrstvou Enterprise architektury úřadu. S
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové informační koncepce OVS]]| |Uvedení IK OVS do souladu s IK ČR|[[znalostni_baze:celkovy_dokument#Tabulka pro uvedení IK OVS do souladu s IK ČR|Uvedení Informační koncepce OVS do souladu s Informační koncepcí ČR]]|[[znalostni_baze:soulad_ikovs|Uvedení Informační koncepce OVS do souladu s Informační koncepcí ČR]]| |OCM|[[znalostni_baze
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících e... ovaných operací v eSSL či v samostatné evidenci v souladu s požadavky Národního standardu - Zajistit příj... ání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení v souladu s archivním zákonem, spisovou vyhláškou a Národní... tegrity doručených dokumentů v digitální podobě v souladu s nařízením eIDAS a zákonem č. 297/2016 Sb. a zaj
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
stru obyvatel// automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních... registru osob// automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních... enčních údajů// automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních... enčních údajů// automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovaného systému elektronické identifikace (NIA) v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identi... rozhraní Informačního systému datových schránek v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkon... adech se jedná o přístup se zaručenou identitou v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systém
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vni byznysových objektů a jejich metadat řešena v souladu s následujícími pravidly: - Digitální dokument... andardu pro elektronické systémy spisové služby v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. Zaměříme-li se na elek... se o situaci, kdy je do transakčního protokolu v souladu s NSeSSS poznamenán otisk (tzv. hash) dokumentu s
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: