Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |Business service |(Byznys) služba |Služba veřejn... | | ::: |Application service |(Aplikační) služba | ... | | ::: |Technology service |(Technologická) služba| ... ys rozhraní** |A point of access where a business service is made available to the environment. |Místo přís
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
z více podnikových jednotek. V kontextu ITSM (IT service management) výraz business zahrnuje veřejný sekto... příchozích a odchozích telefonických hovorů. Viz Service Desk. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a z... t |Strukturovaná sada otázek používaná pracovníky Service Desku, aby kladli správné otázky, což jim má pomo... y obstaralo hardware v dohodnutém čase, \\ - mezi Service deskem a podpůrnou skupinou, aby zajistila vyřeše
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně nástrojů pro podporu projektů (PPM) a provozu (ServiceDesk) * Lidské (včetně operátorů HelpDesku a z... ba HW a SW * Podpora uživatelů * HelpDesk / ServiceDesk s procesy obsluhy a správy incidentů, správy ... ko aplikační službu (SaaS(( Z angl. Software-as-a-Service))) * nebo kombinací všech tří přístupů Řešení ... ud.cio.gov]]**) nebo britského ([[http://govstore.service.gov.uk/cloudstore|http://govstore.service.gov.uk/
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
|51 123| ==== Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP) ==== Poskytovatelů služeb je již ... 0. ==== Atributy vydávané poskytovatelům služeb (Service Providerům; SeP) ==== Následující atributy jsou ... e stát tzv. Kvalifikovaným poskytovatelem služeb (Service provider; SeP), dle postupu popsaném níže - Kaž... up ohlášení kvalifikovaného poskytovatele služby (Service provider; SeP) ==== Následující kroky popisují
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
e v případě SaaS) |D1. Provoz a podpora aplikací (service desk / podpora uživatelů při provozu aplikace – ř... ange Management aplikací | | |::: |::: |Aplikační Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management | | |::... |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management | | |::... e v případě SaaS) |D1. Provoz a podpora aplikací (service desk / podpora uživatelů při provozu aplikace – ř
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
í, z angl.. Configuration Management DataBase )), ServiceDesk, apod.), budou po projednání s odbornou veřej... stmi pokrývá celý životní cyklus služeb v částech Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service Improvement. Řídit služby dle ITIL tedy
Propojený datový fond @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem základních registrů]] a [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informačním systémem sdílené služby]], jeji... ačními systémy navzájem zajišťuje [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Veškeré... vat a čerpat agendové údaje přes [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Soukrom... a samospráva publikuje za pomocí [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] napříč v
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
bové služby založené na standardech OGC – Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service, Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service apod. Interoperabilitu služeb pro zpřístupnění prostorových informací na národ
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
https://archi.gov.cz/nap:egsb|eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby]] (eGSB/IS... orie cloudových služeb: IaaS (Infrastructure as a Service – služby na úrovni datových center, sítí a HW), PaaS (Platform as a Service – služby na úrovni standardních SW platforem, jak... u databáze, webové servery) a SaaS (Software as a Service – kompletní funkcionalita standardních nebo stand
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
line služeb na úrovních IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service). V komerční části eGC se soustředíme na poskytování různých dynamickým nák... = Zdroj: IKČR. Anglicky (pokud existuje): Shared Services Popis: Budování a využívání sdílených služeb ve
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
orie cloudových služeb: IaaS (Infrastructure as a Service – služby na úrovni datových center, sítí a HW), PaaS (Platform as a Service – služby na úrovni standardních SW platforem, jak... u databáze, webové servery) a SaaS (Software as a Service – kompletní funkcionalita standardních nebo stand
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kanálech obsluhy apod. ==== Integrovaný externí ServiceDesk pro digitální služby ==== Příkladem praktick... áce s útvarem péče o klienty je společný, sdílený ServiceDesk pro digitální i tradiční obslužné kanály. Pod... řinejmenším pro své samoobslužné klienty jednotný ServiceDesk, zajišťující jak znalostní bází, tak personál
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... ovaný poskytovatel služeb online služeb (dále též Service Provider). Více také zde https://www.eidentita.cz
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní je napsáno v kapitolách: * [[:nap:egsb|eGON Service Bus/Informační systém sdílené služby]] * [[nap:... "Národní identitní prostor" "Identity provider" "Service provider" IdP "Tematická oblast" eop "občanský pr
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ký AIS na systém [[nap:propojeny_datovy_fond|eGON Service Bus]], skrze který čerpá údaje publikované agenda... y Portál občana výhradně využívá [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. === Ko
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: