Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
255 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Takové místo v... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné riziko |Riziko... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, organizace nebo... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způso
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Informační koncepce ČR je záva... ramu 2021–2027 ==== Podpoře eGovernmentu v České republice se z operačních programů EU připravovaných pro p... pskou komisí ohledně podpory eGovernmentu v České republice, ale především jako výchozí materiál pro následn
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou Ministerstvo vnitra v rá... ování informačních systémů veřejné správy v České republice. **Proč dokument přečíst.** Dokument je formulo... ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Aktuální Informační koncepce ČR
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. |Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis... cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy ... í číslo osoby. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístupnění k náhledu nebo dalšímu užití má v České republice dlouhou tradici, která je podporována trvalým zá... é informace (NIPI) upravena a definována, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formá... e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně b
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikační prostředky právnických osob v České republice nevydávají. Je tomu tak proto, že právnická osob... ekvivalentní např. občanským průkazům, se v České republice nevydávají. Zatímco samotná autentizace fyzické
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a Starcos od výrobce Giesecke&Devrient je v České republice poskytována společností První certifikační autor
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bilního telefonního čísla, registrovaného v České republice. Tato metoda přihlášení usnadňuje použití NIA ID
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Geograficky ITS propojuje krajská města v České republice v kruhu, s propustností až 10Gb a dále nově pokr
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice musí mít svůj odpovídající systémový dohled. Obd
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zvoje informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ějí a uvádějí do oběru rostlinné komodity v České republice |Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních programů ze strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2014 - 2020. Funkcionalita
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: