Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntifikátor fyzické osoby). * **Registrem práv a povinností – poskytuje** referenční údaje pro řízení a správ... jeného datového fondu je uložen v Registru práv a povinností, který obsahuje popis všech částí propojeného dat... při předávání a využívání údajů. Registr práv a povinností je kromě jiného úložištěm všech informací potřebn... astní rozhraní dle pravidel PPDF. Registr práv a povinností obsahuje řídící údaje pro přenášení údajů včetně
Slovník pojmů eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které se týkají úkonů orgánů veřejné moci vykoná... znam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných ... zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům s... | |** ** |Kompetence |Jednak vymezení pravomocí a povinností, jednak schopnost - mít znalosti, schopnosti a do
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
otace, oznámení agend v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] a následné technologické specifikace je **jedno... doplňuje potřebné údaje, hlídá naplnění určitých povinností a nabízí řešení, ale třeba by měl být schopen i p... y byly převzaty z referenčního modelu EU (EIRA). Povinností ředitele informatiky úřadu (technického správce) ... zemní dekoncentráty - FŘ, OSSZ, Okresní soudy) je povinností ústředního správního úřadu ohlašujícího tuto agen
Veřejný datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonu veřejné správy i mimo jejich rozsah práv a povinností zachycených v [[nap:rpp|RPP]] a mimo [[nap:propoj... rozhraní veřejné správy]] na základě svých práv a povinností zachycených v [[nap:rpp|RPP]]. OVM může pro svo... cí informace k jednotlivým entitám VDF. Do jejich povinností ale přibude povinnost doplnit vazby nově publikov... výkonu veřejné správy i mimo jejich rozsah práv a povinností zachycených v RPP. Nad rámec otevřených dat platí
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
spolu s legislativním ukotvením v Registru práv a povinností včetně definice OVM v agendách působících. V soul... innosti a poskytovat svoje služby. Registr práv a povinností dále definuje údaje v agendách vedené a pravidla ... ost agendu a údaje o ní zapsat do Registru práv a povinností. Součástí ohlášení jsou: - Referenční údaje o... mí takovou žádost podat - Formuláře: součástí povinností ohlášení agendy je i předání elektronických formu
Úvod @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovinnosti_rizeni_ict|Kapitola "Přehledy klíčových povinností řízení ICT" obsahuje přehledy klíčových povinností při řízení ICT úřadu.]] -[[metody_dokument:celkovy_dokum... ých rolí) měli k dispozici takový aktuální seznam povinností s odkazy na zdrojové předpisy, včetně již avizova... ni_baze|Znalostní báze]] jako akcelerátor přehled povinností a časový harmonogram („Kalendář CIO“), [[metody_d
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
marginalizována. Řídící kontrola je však zákonnou povinností a nelze ji v žádném případě opomíjet, ba naopak j... ocněním a se specifikací agendy v Registru práv a povinností.)) a potřebnou součinnost při realizaci a provozu... způsobem, jak v úřadu realizovat účinné rozdělení povinností a práv pro účely zajišťování informační podpory v... ávy ISVS nebo provozního systému. Podrobný popis povinností a práv těchto a dalších identifikovaných rolí v p
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
dosažení jejich práv a nároků, tak splnění jejich povinností a závazků ze vztahu k veřejné správě. * Pro úř... o digitálního obsahu (např. obsah Registru práv a povinností). Z hlediska předpokladů efektivního využití eGo... . === Dílčí cíl 3.4: Zkvalitnění Registru práv a povinností a jeho obsahu === Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností. Jedná se zejména o zlepšení popisu dekompozice č
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
SVS do příslušné části základního registru práv a povinností (RPP), která nahradila někdejší informační systém... je tedy nezbytné zejména s ohledem na naplňování povinností stanovených zákonem o ISVS. ==== Seznam použitýc... úkony správních orgánů, které zasahují do práv a povinností adresátů veřejné správy (např. různá osvědčení, v... ukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvate
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
je vždy výhradně v mantinelech zákonů a zákonných povinností a používá metody, způsoby a prostředky které ji z... je o agendách zapsané v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]]. * Pro chod sdílených služeb IT podpory platí... registrů]]) a z druhé strany dodržování ostatních povinností týkajících se informačních systému veřejné správy... jů vedených k agendám v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
dosažení jejich práv a nároků, tak splnění jejich povinností a závazků ze vztahu k veřejné správě“.// Úlohou ... dci, průvodci klientů na cestě za splněním jejich povinností a dosažením jejich nároků. Government je činnost... AP snaží podchytit v oblasti některých ukládaných povinností - v doporučeních a ve využívání centrálních sdíle... alší oblasti, v nichž bude pro naplnění zákonných povinností nebo dosažení efektivity žádoucí jednotné, standa
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Registr práv a povinností====== Registr práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a obsahuje informace pro řízení přístupu k údaj... kovaný jiným subjektem. Správcem Registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra, primárními editory jsou o... i_baze:metodika_sluzeb_vs|zde]]. {{tag>RPP "Registr práv a povinností" "Základní registry" "Funkční celek"}}
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ního statutu a z něho plynoucích odlišných práv a povinností, - podceňování informatiků a informatiky jako p... - nedostatečná vymahatelnost plnění i platných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - ... lepšího řešení, ale možného vendor lock-in, ale i povinností nediskriminovat danou § 6 [[https://www.zakonypro... ičního problému vztahu mezi odbornými a IT útvary povinností úřadu mít ke každému informačnímu systému dvojici
Elektronické úkony a doručování @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ost | ==== Zápis rozhodnutí do Registru práv a povinností ==== Zákon o základních registrech vyžaduje, aby... jehož základě byl údaj změněn, do Registru práv a povinností. Ministerstvo vnitra je v agendě datových schráne... oto ISDS provádí zároveň zápis do Registru práv a povinností. ==== Využití údajů základních registrů (ZR) ==
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS ====== ===== Provázanost legislativních povinností útvarů ICT ===== Bude doplněno po projednání s o... ho rozpočtového cyklu bude podle nejlepší praxe a povinností z právních předpisů navržen a ve [[:znalostni_baz
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: