Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
89 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open... jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation) |Vztah agre... ruhou nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image18.png?97x16}}| |Přiřazení\\ \\ (Assignment) |Přiřazení ... třetí nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image19.png?96x9}} | |Realizace/\\ \\ (Realization) |Realizac
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}}... trany fyzických osob {{ :znalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služ... z hlediska úředníka {{ :znalostni-baze:ga_ppdf4.png?600 |Ilustrační schéma využívání údajů z propojen... ení, změna, smazání) {{ :znalostni-baze:ga_ppdf8.png?600 |}} ==== Konstrukce referenčního rozhraní  =
Veřejný datový fond @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elník ohlašovatele agendy. {{ :nap-dokument:vdf1.png?800 |}} Jak bylo zmíněno na začátku dokumentu, r... i|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://w... yužívány pro výkon agendy. {{ :nap-dokument:vdf3.png?800 |}} ==== Principy veřejného datového fondu =... a konkrétní subjekt práva. {{ :nap-dokument:vdf5.png?800 |}} === Přístup veřejnosti k údajům === K ú
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
z následující obrázek: {{ :nar-dokument:image104.png?600 | Principiální diagram nejvyšší úrovně refere... ebírat nejlepší praxe. {{ :nar-dokument:image105.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 2 - byzn... ené do dvou diagramů: {{ :nar-dokument:image106.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byzn... oj: (Hrabě, 2019).}} {{ :nar-dokument:image107.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byz
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a sm... ap-dokument:zakladni_deleni_funkci_procesu_sluzeb.png | Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}... { nap-dokument:dalsi_deleni_procesu_funkci_sluzeb.png |Další dělení (klasifikace) funkcí, procesů a slu... {{ nap-dokument:rozdeleni_aplikacnich_komponent.png |Rozdělení aplikačních komponent úřadu do vrstev}
Národní architektonické dokumenty
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
AP> <WRAP group> <WRAP 15% right column> {{:logo.png|}} </WRAP> <WRAP 80% left column> <WRAP announcem... > <WRAP group> <WRAP 15% left column> {{:logo.png|}} </WRAP> <WRAP 80% right column> <WRAP announce... P> <WRAP group> <WRAP 15% right column> {{:logo.png|}} </WRAP> <WRAP 80% left column> <WRAP announcem... > <WRAP group> <WRAP 15% left column> {{:logo.png|}} </WRAP> <WRAP 80% right column> <WRAP announce
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
K (Body of Knowledge). {{ :nar-dokument:image117.png?600 | Architektonické úložiště v detailu a v kont... plochá, viz příklad MPO. {{ :nar-dokument:mpo.png?400 |Struktura úložiště vlastních a souvisejících... na pilotním projektu MsK. {{ :nar-dokument:msk.png?400 |Struktura úložiště vlastních a souvisejících... oup> <WRAP half column> {{ :nar-dokument:benesov2.png?400 |Navržená typová struktura modelů a pohledů O
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lus ===== ^ ^Název ^Popis ^ |{{:znalostni-baze:a.png?600}}|01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměr... pa celkového kontextu vlákna {{:znalostni-baze:b.png}} ===== Vazby vlákna záměru na povinné centrální... ích koncepcí ČR a úřadu ==== {{:znalostni-baze:c.png}} ==== Vlákno v kontextu celkového řízení IT/ICT úřadu ==== {{:znalostni-baze:d.png}} ==== Vlákno záměru v kontextu metodik ITIL a I
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ová spisová služba. {{ :znalostni-baze:1993-1999.png?1000 |}} ===== Prvotní digitalizace veřejné sprá... jne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |}} ===== Elektronické úkony a autorizovaná... va, mimo dokumenty. {{ :znalostni-baze:2006-2009.png?1000 |}} ===== Sdílení referenčních údajů ===== ... ktronických kanálů. {{ :znalostni-baze:2009-2016.png?1000 |}} ===== Propojený datový fond a standardi
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury veřejné správy. {{ nap-dokument:vrstvy_jpg.png |Přehled vrstev včetně funkcí a služeb}} ===== Z... |zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elektro... komunikačního systému. {{ nap-dokument:apliakce.png |schématické vysvětlení hierarchie a struktury IS... ání osobních údajů]] {{ nap-dokument:technologie.png |schématické vysvětlení platformové vrstvy}} ===
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ace dílčích prvků řešení {{ :nar-dokument:image8.png?600 | Model vrstev architektur podniku/úřadu podl... eště k dispozici apod.). {{ :nar-dokument:image9.png?600 | Pyramidální model architektur úřadu / podni... pro vlastní reformu VS. {{ :nar-dokument:image10.png?600 | Rozvržení domén obsahu architektonického rá... iz následující Obrázek. {{ :nar-dokument:image11.png?600 | Členění obsahu NA VS ČR z hlediska referenc
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
gislativních pravidel {{ :metody-dokument:image1.png?600 |Základní čtyřúhelník rolí při transformačníc... úřad jako celek ===== {{ :metody-dokument:image2.png?600 |}} Každý IS a každá ICT služba je součástí... baze|Znalostní bázi]] {{ :metody-dokument:image4.png?600 |Model celkové dekompozice eGovernmentu (včet
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y fázemi následujícími. {{ :nar-dokument:image13.png?600 | Přehled fází tvorby architektury dle TOGAF ... h omezujících podmínek. {{ :nar-dokument:image14.png?600 | Seskupení fází cyklu ADM vývoje architektur... OHA k ICT projektu ==== {{ :nar-dokument:image15.png?600 | Podpora žádosti o stanovisko OHA fázemi TOG
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
následujícím obrázku. {{ :nap-dokument:sdileni1.png?800 |}} Registrované údaje jsou údaje, o jejichž... arancemi/bez garancí). {{ :nap-dokument:sdileni2.png?800 |}} Poslední obrázek v této kapitole ukazuje... o veřejného internetu. {{ :nap-dokument:sdileni3.png?800 |}} {{tag>sdileni udaje "verejna sprava" ppd
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
= Schéma NIPI ==== {{ :nap-dokument:prehled_nipi.png |}} ==== Systémy a služby prostorových dat ==== {{ :nap-dokument:prostorova_data.png |}} ===== Pravidla Prostorových dat a služeb nad
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: