Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
142 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrs... , funkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... řejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
gendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|ar... 00 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... h oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp
Veřejný datový fond @nap
108 - počet výskytů, Poslední úprava:
se od pouhé publikace automatizovaně čitelných [[nap:otevrena_data|otevřených dat]] posune též k publi... ždý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejnosti a v ... sou vymezeny číselníkem, tento číselník veden v [[nap:rpp|RPP]]. Podle § 69 odst. 4 [[https://www.zakon... vá, že veřejný číselník musí být zveřejněn jako [[nap:otevrena_data|otevřená data]] podle otevřené form
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
88 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... atické oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a směřování úřadu ===== <WRAP center
Úvod @nap_dokument
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako základní pomůcka a rukověť pro zpracováván... a centrální úrovni, tak v jednotlivých úřadech. V NAP nezjistíte, jak řídit ICT, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit informační koncepci. NAP popisuje věcný a technologický pohled na propojen... dkudkoliv zabezpečenou formou komunikace. IKČR a NAP navazuje zejména na cíle eGovernmentu formulované
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
tých fázích, ale mohou se i opakovat a překrývat (např. výběr dodavatele, řízení projektu, zmírnění záv... ), možnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o ... ejících činností, někdy i velmi dlouhé, neměnné - například fáze produkčního provozu. Vedle toho pojem ... í slouží jednak k dokumentaci, že konkrétní úkon (např. rozhodnutí nebo jmenování) proběhl a jednak jak
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě to činí potenciálně neúčelným a nehospodárným např. pořízení jakýchkoliv informačních a komunikační... ly snažit o zajištění tzv. [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... kudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontakt... kanálech je uveden v tzv. [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|katalogu služeb veřejné správy]].
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
na druhé straně.** V průběhu časového horizontu NAP vydaného v září 2019 tj. v letech 2019 až 2024, b... í k cílové vizi eGovernmentu a jeho IT podpory. Naplňování této vize musí být nejen nedílnou součástí... endu, * v datové vrstvě propojených navzájem [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeným datovým fondem]]... využívající sdílené ICT platformy a virtualizace, např. formou PaaS či [[nap:egovernment_cloud|Cloudový
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramech barvou nějakou klíčovou vlastnost prvku, například, že vzniká, mění se nebo zaniká, může použí... řiřazení spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role... í z jednoho prvku k druhému, výměnu nebo transfer např. informace nebo hodnotu mezi procesy, funkcemi, ... m objektů do detailních modelů v jiných notacích, např. UML, BPMN, DMN nebo Citizen Journey Map((Analyt
Slovník pojmů eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
tí, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územn... veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendov... ké a personální předpoklady k provádění atestaci |Například akreditovaná instituce může být schválena p... kán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nové
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti | | Informační systém základních registrů| [[nap:iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se... ditorů ZR | | Informační systém sdílené služby| [[nap:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu ú... azech (Formulářový agendový informační systém)| [[nap:fais|FAIS]]| Slouží k zpracování dotazů a výdeji ... na základě příslušných oprávnění evidovaných v [[nap:rpp|RPP]], to však neznamená, že [[nap:rpp|RPP]]
Národní identitní autorita @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
rgánům veřejné správy státem garantované služby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spr... -Be) pro občany ČR, cizince s trvalým pobytem a [[nap:ejfo|jiné fyzické osoby (EjFO)]], které mají k ČR... tí pro mezinárodní ověření identity v eIDAS^ |**[[nap:nia_eop|eObčanka]]** |Elektronický občanský průka... ámci eIDAS povinné k použití od září 2020. | |**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]]**|M
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojeného datového fondu}} je přílohou samotného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====== Ma... pouze o subjektech, které existují či existovaly (např. zemřelé osoby po dobu před výmazem zápisu) v zá... ouze při přenosu velkých objemů dat o subjektech (např. pravidelné výpisy) a to ještě jen dokud není za
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředek pro získání jejich údajů, pro různé [[nap:notifikace|notifikace]], ale třeba i pro interakt... o obdobu chování a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== PO a PVS - P... ě a využívat její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový por... í být publikovány dle jedné z forem federace do [[nap:portal_obcana|Portálu občana]]. ==== Portál úz
Informační koncepce ČR
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== Hlavní cíle Informační koncepce ČR ===== Naplnění vrcholového cíle Informační koncepce ČR bude... kvalitativní posun eGovernmentu v ČR. V průběhu naplňování IK ČR se ukázalo, že klíčovou úlohou digit... ednotlivým dílčím cílům. Vybrané cíle IK ČR budou naplňovány také prostřednictvím Prováděcího dokumentu... ejichž užívání může být měřeno a vede tak přímo k naplnění měřítka hlavního cíle. Následující hlavní cí
Identifikace klientů veřejné správy @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: