Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
142 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrs... , funkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... řejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
gendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|ar... 00 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... h oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
75 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... atické oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné... správy|doménám národní architektury]] {{ :soubor:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie ... h celků a tematických oblastí je popsán v části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp
Úvod @nap_dokument
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako základní pomůcka a rukověť pro zpracováván... a centrální úrovni, tak v jednotlivých úřadech. V NAP nezjistíte, jak řídit ICT, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit informační koncepci. NAP popisuje věcný a technologický pohled na propojen... dkudkoliv zabezpečenou formou komunikace. IKČR a NAP navazuje zejména na cíle eGovernmentu formulované
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
tých fázích, ale mohou se i opakovat a překrývat (např. výběr dodavatele, řízení projektu, zmírnění záv... ), možnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o ... ejících činností, někdy i velmi dlouhé, neměnné - například fáze produkčního provozu. Vedle toho pojem ... í slouží jednak k dokumentaci, že konkrétní úkon (např. rozhodnutí nebo jmenování) proběhl a jednak jak
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě to činí potenciálně neúčelným a nehospodárným např. pořízení jakýchkoliv informačních a komunikační... ly snažit o zajištění tzv. [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... kudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontakt... kanálech je uveden v tzv. [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|katalogu služeb veřejné správy]].
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramech barvou nějakou klíčovou vlastnost prvku, například, že vzniká, mění se nebo zaniká, může použí... řiřazení spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role... í z jednoho prvku k druhému, výměnu nebo transfer např. informace nebo hodnotu mezi procesy, funkcemi, ... m objektů do detailních modelů v jiných notacích, např. UML, BPMN, DMN nebo Citizen Journey Map((Analyt
Slovník pojmů eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
tí, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územn... veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendov... ké a personální předpoklady k provádění atestaci |Například akreditovaná instituce může být schválena p... kán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nové
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
na druhé straně.** V průběhu časového horizontu NAP vydaného v září 2019 tj. v letech 2019 až 2024, b... í k cílové vizi eGovernmentu a jeho IT podpory. Naplňování této vize musí být nejen nedílnou součástí... endu, * v datové vrstvě propojených navzájem [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeným datovým fondem]]... využívající sdílené ICT platformy a virtualizace, např. formou PaaS či [[nap:egovernment_cloud|Cloudový
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojeného datového fondu}} je přílohou samotného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====== Ma... pouze o subjektech, které existují či existovaly (např. zemřelé osoby po dobu před výmazem zápisu) v zá... ouze při přenosu velkých objemů dat o subjektech (např. pravidelné výpisy) a to ještě jen dokud není za
Informační koncepce ČR
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== Hlavní cíle Informační koncepce ČR ===== Naplnění vrcholového cíle Informační koncepce ČR bude... kvalitativní posun eGovernmentu v ČR. V průběhu naplňování IK ČR se ukázalo, že klíčovou úlohou digit... ednotlivým dílčím cílům. Vybrané cíle IK ČR budou naplňovány také prostřednictvím Prováděcího dokumentu... ejichž užívání může být měřeno a vede tak přímo k naplnění měřítka hlavního cíle. Následující hlavní cí
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
"VDF") je princip vytváření a dotváření obrazu [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného datového fondu]... o jejich rozsah práv a povinností zachycených v [[nap:rpp|RPP]] a mimo [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]]. VDF zastřešuje a reprezentuje skutečné fyzické d... ng |}} PPDF - propojený datový fond je popsán [[nap:propojeny_datovy_fond|zde]]. OD - otevřená data
Pravidla pro Portály veřejné správy a Soukromoprávních uživatelů údajů @nap:pravidla
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
jen předvyplnit veškeré státu již známé údaje z [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného datového fondu]] a [[nap:nia|elektronické identity poskytnuté národní iden... uje popis životních situací, ve kterých se řeší [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spr... komunikaci]]. Pokud portál vykonává a podporuje [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendu veřejné sprá
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti | | Informační systém základních registrů| [[nap:iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se... ditorů ZR | | Informační systém sdílené služby| [[nap:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu ú... azech (Formulářový agendový informační systém)| [[nap:fais|FAIS]]| Slouží k zpracování dotazů a výdeji ... na základě příslušných oprávnění evidovaných v [[nap:rpp|RPP]], to však neznamená, že [[nap:rpp|RPP]]
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
liminaci ostatních obav a rizik a pro posílení či naplnění nadějí a příležitostí budoucího, lepšího sta... * vydánu řadu: * legislativních dokumentů (např.: Zákon č. 365/2000 Sb., …), * závazných standardů (např. eGon Service Bus) * v provozu řadu digitálníc... h služeb využívaných jak úředníky VS, tak občany, např.: * Czech POINT, * Datové schránky,
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Quick navigation @en
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:narodni_datova_centra @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:uplne_elektronicke_podani @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
National eGovernment Architecture of Public Administration @en
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní datová centra @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:pravidla:pravidla_jednotne_ui_uredniku @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: