Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. Na levé straně jsou kl... [[https://archi.gov.cz/nap:narodni_datova_centra|Národních datových center]]. Pro OVS jsou přípustné pouz... |FO |Česká národní banka ... | |Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
teré může být vykonáno aplikační komponentou. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační komp... ovozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení. |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační plat... tovi nebo jiné organizaci, včetně jí samotné. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Byznys cíl |Vy... * |Czech POINT |Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní m
Informační koncepce ČR
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
1.1: Katalog služeb veřejné správy === Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy. V... jednotlivých úřadů. Obdobně k tomu bude existovat národní Katalog interních elektronických on-line služeb p... konomika a společnost. === Dílčí cíl 1.5: Rozvoj Národního katalogu otevřených dat === Zlepšení národního katalogu otevřených dat. Kvantita a zejména kvalita obsa
Národní identitní autorita @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Národní identitní autorita====== ===== Popis Národní identitní autority ===== NIA zajišťuje orgánům veřejné sprá... i, zahraniční lékař, zahraniční student, apod.). Národní identitní autorita vytváří federativní systém, který se skládá z následujících komponent: * **Národní bod** jako centrální bod federativního systému, k
Úvod @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
možno tyto cíle efektivně realizovat, IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů v... strojů koordinovaného budování eGovernmentu podle Národního architektonického plánu a pro koordinované říze
seznam_isvs4 @playgroud
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
a 12 |300000 |50000 |13.10.2016 18:18:39 | |7596 |Národní katalog otevřených dat |Ministerstvo vnitra |Nevy... |33500000 |5000000 |24.10.2012 12:33:48 | |7613 |Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA |Správa ... 0 |5000000 |04.03.2015 17:02:42 | |157 |ISVS NBÚ |Národní bezpečnostní úřad |Národní bezpečnostní úřad |81500000 |5000000 |26.07.2011 12:15:19 | |1644 |GINIS Enterp
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ipedie společné Znalostní báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https:/... ncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Tento dokument je zároveň výstupem záměru č. 488(( ... také jako „SPeG“), * navazující dokument č. 3 - Národní architektonický rámec VS ČR (také jako „NAR“) a
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Úvod ====== Dostává se vám do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako základní p... zných architektonických vzorů a dalších dokumentů Národního architektonického plánu. Tyto informace násled... i informačních systémů veřejné správy IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR (také jako "NA"), Národní architektonický rámec VS ČR (také jako NAR) a Národní archit
Systémy správy dokumentů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby]]. Národní standard pro eSSL vydaný ministerstvem vnitra pak... ektronické spisové služby musí splňovat požadavky Národního standardu. Shrneme-li základní požadavky, pa... L či samostatnou evidenci dokumentů dle požadavků Národního standardu. - Vést jmenný rejstřík, přiřazovat... SL či v samostatné evidenci v souladu s požadavky Národního standardu - Zajistit příjem, evidenci, rozděl
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Národní identitní autoritu|Národní identitní autorita – NIA]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_ar... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Národní datová centra|Národní datová centra]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedno
Registr osob @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
le zákona o spotřebitelském úvěru |FO |A11 |Česká národní banka | |Auditoři |FO |A6 |Komora auditorů České ... polečnosti |PO |A5 |Ministerstvo kultury | |Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální ... i | |Investiční zprostředkovatelé |FO |A11 |Česká národní banka | |Komunální příspěvkové organizace |PO |A3... e směnárenské a devizové činnosti |FO |A11 |Česká národní banka | |Osoby využívající jadernou energii a ion
Identifikace klientů veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronické identifikace je vytvořena platforma Národní identitní autority (také jako NIA), která vykonává činnosti Národního bodu dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p20|§ 20]] a následujících a národního uzlu eIDAS pro spolupráci s oznámenými systémy ... cké identifikace je vytvořena platforma [[nap:nia|Národní identitní autority (také jako NIA)]], která vykon
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
stavena témata z pozice OHA a GFŘ : \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Propojený datový... Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 5. Otázky a nejasnos... ata projednávaná pracovní skupinou \\ 2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 3. Osvědčení o digit... 3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a \\ 4. Národní plán obnovy / Alokace projektů \\ \\ Ze zasedání
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
a pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyc... imální metamodel architektury úřadů jako součástí Národní architektury je pro první období jejího zavádění ... zsah modelů ==== Povinný rozsah modelů na úrovni Národní architektury VS ČR **není stanoven souhrnně touto... rchitektur]]. === Doporučené příklady vazeb === Národní architektonický rámec povoluje použítí všech vaze
Sdílené služby INSPIRE @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
RE. V České republice se tak děje prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE (gesce Ministerstva životníh... ch služeb a z nich vytvořených mapových kompozic. Národní geoportál INSPIRE zpřístupňuje prostorová data a služby nad prostorovými daty i pro národní účely, pro potřeby veřejné správy a ostatních sub... e obdobným výčtem typů služeb jako infrastruktura národní, v rámci INSPIRE jsou však služby nad prostorovým
Uvítání a obsah webu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: