Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. Na levé straně jsou kl... |FO |Česká národní banka ... | |Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální ... |FO |Česká národní banka
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
teré může být vykonáno aplikační komponentou. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační komp... ovozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení. |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Aplikační plat... tovi nebo jiné organizaci, včetně jí samotné. |  |Národní architektonický rámec |  | |** ** |Byznys cíl |Vy... * |Czech POINT |Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní m
Informační koncepce ČR
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
1.1: Katalog služeb veřejné správy === Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy. V... jednotlivých úřadů. Obdobně k tomu bude existovat národní Katalog interních elektronických on-line služeb p... konomika a společnost. === Dílčí cíl 1.5: Rozvoj Národního katalogu otevřených dat === Zlepšení národního katalogu otevřených dat. Kvantita a zejména kvalita obsa
Úvod @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
možno tyto cíle efektivně realizovat, IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů v... strojů koordinovaného budování eGovernmentu podle Národního architektonického plánu a pro koordinované říze
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ipedie společné Znalostní báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https:/... ncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Tento dokument je zároveň výstupem záměru č. 488(( ... také jako „SPeG“), * navazující dokument č. 3 - Národní architektonický rámec VS ČR (také jako „NAR“) a
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
od~~ ====== Úvod ====== Dostává se vám do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako zákla... zných architektonických vzorů a dalších dokumentů Národního architektonického plánu. Tyto informace násled... i informačních systémů veřejné správy IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR (také jako "NA"), Národní architektonický rámec VS ČR (také jako NAR) a Národní archit
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Národní identitní autoritu</title> Zásadním požadavkem bezpečnosti a transparentnosti ... je registrace organizace prostřednictvím portálu národního bodu přístupná pouze pro orgány veřejné moci, o... atel jako zástupce organizace požaduje po portálu národního bodu, který je Service Providerem, službu umožň... váření jednotlivých Service Providerů. - Portál národního bodu kontaktuje [[nap:elektronicka_identifikace
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
a pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyc... imální metamodel architektury úřadů jako součástí Národní architektury je pro první období jejího zavádění ... zsah modelů ==== Povinný rozsah modelů na úrovni Národní architektury VS ČR **není stanoven souhrnně touto... rchitektur]]. === Doporučené příklady vazeb === Národní architektonický rámec povoluje použítí všech vaze
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Národní identitní autoritu|Národní identitní autorita – NIA]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_ar... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Národní datová centra|Národní datová centra]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedno
Registr osob @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
le zákona o spotřebitelském úvěru |FO |A11 |Česká národní banka | |Auditoři |FO |A6 |Komora auditorů České ... polečnosti |PO |A5 |Ministerstvo kultury | |Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální ... i | |Investiční zprostředkovatelé |FO |A11 |Česká národní banka | |Komunální příspěvkové organizace |PO |A3... e směnárenské a devizové činnosti |FO |A11 |Česká národní banka | |Osoby využívající jadernou energii a ion
start
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů veřejné správy. Najdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a zís... čové oblasti architektury eGovernmentu a soulad s národními architektonickými dokumenty, což poskytuje nást... <WRAP announcement orange round largest 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== <WRAP justify> Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovan... dard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://... sdoc-narodni-standard-elektronicke-fakturace.aspx|Národní standard elektronické fakturace]] umožňuje bezpap... st využívat systém [[https://archi.gov.cz/nap:nia|Národní identitní autority]] (NIA). V případě vzdálené id
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby]]. Národní standard pro eSSL vydaný ministerstvem vnitra pak... ektronické spisové služby musí splňovat požadavky Národního standardu. Shrneme-li základní požadavky, pa... L či samostatnou evidenci dokumentů dle požadavků Národního standardu. - Vést jmenný rejstřík, přiřazovat... SL či v samostatné evidenci v souladu s požadavky Národního standardu - Zajistit příjem, evidenci, rozděl
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ :soubor:nap.png |}} ===== Pravidla archi... ční koncepce ČR - Informační koncepce úřadu - Národní architektonický plán - Strategický rámec rozvoj... Pro tuto doménu architektury nejsou v současnosti Národním architektonickým plánem stanovena žádná pravidla
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
itle>Seznam agend veřejné správy</title> **ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** ^A11 ^Dohled nad finančním trhem ^ |A3783|Statistika České národní banky| **Český báňský úřad** ^A960 ^Zákon o hor... turních projevů | |A375 |Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze | |A376 |Zákon o prodeji a vývozu... o obrany** ^A546 ^Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 ^ |A547 |B
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:narodni_datova_centra @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní datová centra @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Univerzálního kontaktního místa @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: