Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
207 - počet výskytů, Poslední úprava:
ob, nebo provádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 1... ačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušn... í ORG (převodník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identif... ích registrech |§ 9, odst. 1 | |**AIS** |Agendový informační systém |Informační systém veřejné správy, který s
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
195 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že... souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou... ozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level... pojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišť
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
150 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých da... isejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se sp... eré významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a jejích navazujících dokumentů,
seznam_isvs1 @playgroud
141 - počet výskytů, Poslední úprava:
Petr - notář |0 |0 |07.04.2020 11:38:09 | |2394 |Informační systém Generální inspekce bezpečnostních sborů |G... rstvo dopravy |0 |0 |03.02.2020 16:22:49 | |5512 |Informační systém mobilizačních příprav |Ministerstvo obrany... - notář |0 |0 |10.01.2020 12:17:25 | |8455 |AURA Informační systém soudní exekutor |Říhová Andrea, Mgr., LL.M... C |Nevyplněno |0 |0 |06.02.2019 16:41:03 | |8103 |Informační systém k testování eGON služeb základních registr
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
h povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinnost... alostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... covávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpe
Informační koncepce ČR
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační koncepce ČR====== <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR vychází z [[https://apps.odok.cz/atta... </WRAP> Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vho... ními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cykl... nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... videl této vrstvy architektury popíše úřad do své informační koncepce. </WRAP> Pro architekturu strategie a ... tří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační koncepce ČR - Informační koncepce úřadu - Národní architektonický plán - Strategický rámec rozvoje veře
seznam_isvs4 @playgroud
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
plněno |15000 |5000 |26.06.2012 08:31:41 | |2328 |Informační systém Keo |Obec Řepín |Nevyplněno |15000 |5000 |... |17000 |5000 |29.08.2012 10:49:34 | |6746 |KEO-X informační systém |Obec Srbeč |Nevyplněno |18000 |5000 |16.0... plněno |18000 |5000 |17.08.2012 08:00:09 | |6707 |Informační systém KEO-X |Obec Nenačovice |Nevyplněno |19000 ... plněno |20000 |5000 |27.01.2014 16:35:51 | |5509 |Informační systém KEO-X |Obec Skály |Nevyplněno |20000 |5000
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
el, návodů a dobrých praktik k jejich zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... tektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jed... _jednotlivych_uradu#Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]**
seznam_isvs3 @playgroud
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěno |240000 |240000 |16.05.2016 17:43:01 | |7199 |Informační systém Státní plavební správy |Státní plavební sp... R |Ministerstvo životního prostředí |CENIA, česká informační agentura životního prostředí |7125000 |2450000 |3... |60680000 |2467000 |26.09.2013 14:57:34 | |6618 |Informační systém o státní službě |Ministerstvo vnitra |Mini... |25000 |12.06.2014 18:57:46 | |5798 |Exekutorský informační systém |Roubal Martin, Mgr. - soudní exekutor |Ne
seznam_isvs2 @playgroud
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
Křižovatka |50 |15 |17.04.2019 10:18:17 | |8347 |Informační systém KEO |Obec Rakůvka |Obec Rakůvka |3600 |150... |15000 |05.01.2015 17:26:06 | |6179 |Exekutorský informační systém |Jablonská Eva, JUDr. - soudní exekutorka ... |15000 |10.09.2012 12:07:08 | |6666 |Exekutorský informační systém |Tomek Jiří, JUDr. - soudní exekutor |Nevy... lněno |20000 |15000 |04.05.2015 16:24:02 | |5902 |Informační systém GORDIC řady G0 a G3_v3 firmy GORDIC, spol.
Úvod @metody_dokument
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
ástí a zároveň klíčovým předpokladem splnění cílů Informační koncepce České republiky(( na základě zmocnění po... zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informační koncepce ČR") je zavedení efektivní centrální koo... . 629, jako následný dokument ke schválené IKČR(( Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizo
Propojený datový fond @nap
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
je tematická oblast tvořená především [[nap:iszr|Informačním systémem základních registrů]] a [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informačním systémem sdílené služby]], jejichž služby jsou p... izované výměny údajů mezi jednotlivými Agendovými informačními systémy. <wrap info>Agendový informační systém je termín ze zákona 111/2009 Sb., a označuje takové Informa
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
celky a tematické oblasti je povinné zohlednit v informační koncepci úřadu a v architektuře úřadu na základě ... s/2000-365#p5-2-e|zákona 365/2000 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_fun... tura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Integrace informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sprav
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: