Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
není tedy zajištěna prvotní podmínka jednoznačné identifikace osoby, o níž jsou údaje předávány, a tudíž tyto ú... žné poskytovat pouze jako informativní na základě identifikace subjektu dle údajů. * Údaje je v rámci propojen... edující kroky: * **Zřízení prostředku vzdálené identifikace a autentizace** – umožní fyzické osobě nahlížet n... eně. Fyzická osoba vybavená prostředkem vzdálené identifikace a autentizace bude moci plně využívat veškerých d
Identifikace klientů veřejné správy @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Identifikace klientů veřejné správy====== ===== Popis identifikace klientů veřejné správy ===== ==== Fyzická identifikace ==== Fyzickou identifikací je myšlena situace, kdy kli... apříklad fotografii držitele. Aby mohla fyzická identifikace fungovat jak při aktuální potřebě (člověk se v da
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
^ |identifikace_uradu |agency_ID |agency_ID ... | |identifikace_uradu |agency_ID | ... DÚ na KÚ. | |identifikace | | | |Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
  | |** ** |Analýza trendů |Analýza dat za účelem identifikace vzorků v čase. Je využívána ve Správě problémů pr... lené služby |Výklad OHA |  | |** ** |Elektronická identifikace |Postup používání osobních identifikačních údajů ... se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Pro
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
y umožněno přes kvalifikovaný systém elektronické identifikace v současnosti [[https://www.eidentita.cz/Home|NIA... ek/eidas-sluzby-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace.aspx|eIDAS]] poskytuje konzistentní právní rámec ... <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:identifikace}} ===Identifikace v informačních systémech=== Ke každému informačnímu systému (IS) přistupují uživatelé, a prot
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Registr územní identifikace adres a nemovitostí====== Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákona ... í územní prvky a adresy. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. Primární... úřady prostřednictvím informačního systému územní identifikace, obce a Český statistický úřad. Registr územní
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
i prostředků ==== Různé prostředky elektronické identifikace jsou spojeny s různou úrovní zabezpečení proti po... oblasti on-line transakcí s využitím elektronické identifikace a autentizace mějte na paměti, že výběr způsobu a prostředku elektronické identifikace by měl odpovídat hodnotě transakce, kterou hodlát... ní eIDAS:** zde používané prostředky elektronické identifikace (obvykle jen „anonymní“ jméno a heslo) nelze přiř
Národní identitní autorita @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy státem garantované služby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]] včetně federace údajů o subjektu práva ze základních re... h systémů dle nařízení eIDAS a předávání vzdálené identifikace a autentizace z České republiky ostatním státům E... občanský průkaz s aktivovanou částí elektronické identifikace |Vysoká (nejvyšší možná dle eIDAS)| Přihlášení pr
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva. Portál veřejné správy (PVS) se s... R je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky... . === Dílčí cíl 3.6: Rozvoj systémů elektronické identifikace (EID) === Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe. Do cíle spadá jak elektronická identifi
Úvod @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P6: Interoperabili... ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P7: Důvěryhodnost
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
AS možné i s pomocí prostředků [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... o umožněno i jinými prostředky [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... edek identity úředníka v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... ání profesních identit v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
] poskytovatelem služeb čerpající zaručené služby identifikace a autentizace. ===== Pravidla Portálu občana a P... u Single Sign-On a zapojení do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... a vlastní řešení zapojeného do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... střednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (NIA) v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o ele
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
#Pravidla pro Identifikaci klientů veřejné správy|Identifikace klientů veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:p... eb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci identifikace klientů veřejné správy je popsán na samostatné stránce [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci čás... t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#identifikace_klientu_verejne_spravy|Popis sdílených služeb, fu
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Subjekt práva dostává možnost[[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy| elektronické identifikace]] k jednotlivým [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopr... bcana|portálu občana]]. Pomocí [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronické identifikace]] se mu otevírá možnost využívat agendové služby přímo pom
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
_datovy_fond|PPDF]] s využitím [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zaručené identity klie... žnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tato identifikace je nyní zajištěna pouze prostřednictvím [[nap:nia|národního identitního schématu]] Kromě vý
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: