Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
není tedy zajištěna prvotní podmínka jednoznačné identifikace osoby, o níž jsou údaje předávány, a tudíž tyto ú... žné poskytovat pouze jako informativní na základě identifikace subjektu dle údajů. * Údaje je v rámci propojen... edující kroky: * **Zřízení prostředku vzdálené identifikace a autentizace** – umožní fyzické osobě nahlížet n... eně. Fyzická osoba vybavená prostředkem vzdálené identifikace a autentizace bude moci plně využívat veškerých d
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
^ |identifikace_uradu |agency_ID |agency_ID ... | |identifikace_uradu |agency_ID | ... DÚ na KÚ. | |identifikace | | | |Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
  | |** ** |Analýza trendů |Analýza dat za účelem identifikace vzorků v čase. Je využívána ve Správě problémů pr... lené služby |Výklad OHA |  | |** ** |Elektronická identifikace |Postup používání osobních identifikačních údajů ... se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Pro
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
aci klientů veřejné správy</title> ===== Fyzická identifikace ===== Fyzickou identifikací je myšlena situace, ... erý jej předložil a jejich kontrola ==== Fyzická identifikace právnických osob ==== Pokud jde o právnické osob... azuje svou vlastní totožnost. ===== Elektronická identifikace ===== Elektronickou identifikací je myšlena situ... správy není přítomen v místě poskytování služby. Identifikace tedy probíhá vzdáleně, bez fyzického kontaktu. P
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis identifikace klientů veřejné správy</title> ===== Fyzická identifikace ===== Fyzickou identifikací je myšlena situace, kdy... apříklad fotografii držitele. Aby mohla fyzická identifikace fungovat jak při aktuální potřebě (člověk se v da... storického identifikačního dokladu. ==== Fyzická identifikace pro osoby bez identifikačního dokladu ==== Ačkol
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
y umožněno přes kvalifikovaný systém elektronické identifikace v současnosti [[https://www.eidentita.cz/Home|NIA... ek/eidas-sluzby-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace.aspx|eIDAS]] poskytuje konzistentní právní rámec ... <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:identifikace}} ===Identifikace v informačních systémech=== Ke každému informačnímu systému (IS) přistupují uživatelé, a prot
nap:ruian @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Registr územní identifikace adres a nemovitostí</title> Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákon... í územní prvky a adresy. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. Primární... úřady prostřednictvím informačního systému územní identifikace, obce a Český statistický úřad. Registr územní
Úvod @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P6: Interoperabili... ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P7: Důvěryhodnost
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva. Portál veřejné správy (PVS) se s... R je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky... . === Dílčí cíl 3.6: Rozvoj systémů elektronické identifikace (EID) === Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe. Do cíle spadá jak elektronická identifi
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
řejné správy skládá z následujících kroků: * **Identifikace –** jednoznačné a nepopiratelné určení fyzické os... eb [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]] (v současnosti pouze [[nap:nia|NIA]]) tam, kde ... tí [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]] se musí organizace stát tzv. Kvalifikovaným pos... ci [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]] (v současnosti pouze [[nap:nia|NIA]]) - Jakýk
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
AS možné i s pomocí prostředků [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... o umožněno i jinými prostředky [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... edek identity úředníka v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... ání profesních identit v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
u Single Sign-On a zapojení do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... a vlastní řešení zapojeného do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... střednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (NIA) v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o ele... registrace), příp. s využitím dalších prostředků identifikace. * prostřednictvím autentizačního rozhraní In
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
_datovy_fond|PPDF]] s využitím [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zaručené identity klie... žnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tato identifikace je nyní zajištěna pouze prostřednictvím [[nap:nia|národního identitního schématu]] Kromě vý
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy státem garantované služby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]] včetně federace údajů o subjektu práva ze základních re... h systémů dle nařízení eIDAS a předávání vzdálené identifikace a autentizace z České republiky ostatním státům E... občanský průkaz s aktivovanou částí elektronické identifikace |Vysoká (nejvyšší možná dle eIDAS)| Přihlášení pr
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy přítomné následující „projektové fáze“: * **Identifikace, iniciace a koncepce projektu** - je naplánována ... ^ |\\ STRATEGIE |* Identifikace, iniciace a koncepce |* Strate... věcnými garanty jednotlivých odborných agend. * Identifikace s cíli a plány OVS a rezortu, s cíli a plány na n... bou aspektů provozu (kontinuální dodávky služeb i identifikace a realizace změn) je klíčové poskytování uživatel
Registr osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Univerzálního kontaktního místa @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: