Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~Title: Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR~~ ====== Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. ... dílenými službami, [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkčními celky]] či tematickými oblastmi. Jejich prostře
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~Title: Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady~~ ====== Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady ... tola popisuje způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí v celé šíři (v celé... Skladba této kapitoly odpovídá sdíleným službám, funkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokum
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivých úřadů]... v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Skladba této kapit... centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických oblastí je popsán v části [... _sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]
Slovník pojmů eGovernmentu
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
jako celku, dílčí schopnosti nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na to, jaké prvky a proč v této... ektury dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na to, jak prvky architektury f... |technologické a infrastrukturní vrstvy | |** ** |Funkční celek |Určitá schopnost nebo kombinace schopností... ytující služby primárně jenom na některé z nich. |Funkční celek může vytvářet, vytváří (realizuje), případn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
yklu informačního systému, respektive jeho celého funkčního celku. Vývoj života každého IS se tak pohybuje ... tový záměr.\\ * Architektura řešení projektu.\\ * Funkční a ne-funkční specifikace.\\ * Rozhodnutí o (ne)realizaci projektu\\ * Investiční záměr\\ * Registrace proj... e.)). Z té se následně sestavuje seznam požadavků funkční a tzv. ne-funkční (myšleno ostatní než funkční) s
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy. **Vyhláška č. 53/2007 Sb**., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informač... = === Použité pojmy === **Informační systém** – funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a ... činností **Informační systémy veřejné správy** - funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a ... dokumentace** – dokumentace ISVS, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému a blí
Úvod @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]... erejne_spravy_cr|Kapitola Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]] - Popis funkčních celků a tematických oblastí eGovernmentu z pohl... radu|Kapitola Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]
Stavební blok @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
B) nazýváme takový [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční celek]] (nebo případně jeho část), který: * p... rům (účastníků) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo * představuje mnohokrát opakovatelný vzor jednotných lokálních funkčních celků * vždy je spravován s centrální zodpov... i OVS podle předepsaného standardu (architektury, funkční a nefunkční specifikace). - Existuje ještě jed
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
lektronickou identifikaci uživatelů a podpořeného funkční integrací toku informací mezi agendovými IS úřadu... , které dané služby podporují, tzn., určují účel, funkční rozsah a podmínky provozování těchto systémů pro ... ti státu vůči všem hrozbám bez rozdílu. Existence funkční infrastruktury parametricky odpovídající poskytov... G a aslužbách === Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů. Pro zajištění jednotnýc
Funkční celek @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Funkční celek</title> Funkční celek je logická struktura obsahující všechny vrstvy architektury (primárně Byznys,... ačního systému veřejné správy. Typickým příkladem funkčního celku může být "správa dokumentů". Tento celek ... požadavky, standardy, pravidla a další. To, že se funkční celek popisuje skrze všechny vrstvy architektury
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
T úřadu musí být respektován životní cyklus ISVS (funkčního celku) na všech jeho vrstvách, jak byznys služe... ni_baze|Znalostní báze]] řízení ICT VS ČR. ===== Funkční a procesní model ICT OVS ===== Útvar ICT OVS, ja... n ISVS, který je jako logický informační systém a funkční celek rozložen právě přes tyto čtyři vrstvy vzáje... Všechny výše uvedené aspekty tvoří jeden logický funkční celek, v případě výpadku nebo absence jediného, j
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Aplikační komponenta obsahuje aplikační funkce (funkční specifikace, FS, n-FS) a aplikační rozhraní (GUI ... naci prvků a vazeb architektury systému, která je funkční a ve svém stavu přináší úřadu nějakou plánovanou ... turu. Přechodná architektura je stav řízený, plně funkční a uspokojivý i v případě, že by se již žádná dalš... stávající aplikace bude podporovat určitý soubor funkčních požadavků, i když tyto požadavky ještě nebyly i
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Stavebním blokem eGovernmentu** nazýváme takový funkční celek (nebo případně jeho část), který: a) posky... ům (účastníkům) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo b) představuje mnohokrát opakovatelný vzor jednotných lokálních funkčních celků c) vždy je spravován s centrální zodpově... pnostní architektury nebo čtyřvrstvé architektury funkčních celků ISVS (tzv. full-stack). Úrovně, obálky či
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
které mohou digitální veřejné služby využívat: funkční služba - společná funkce (např. vydávání licence,... rganizacemi, bezpečnostní služba - specifický typ funkční služby pro sdílení běžných bezpečnostních funkcí ... emi, základní rejstříková služba - specifický typ funkční služby pro sdílení důvěryhodných, spolehlivých a
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
votního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[metody_dokument:rizeni_jednotl... telnou Informační koncepci OVS. * Organizace má funkční organizační strukturu, kapacity a dovednosti pro ... ojená s návrhem měření a podpory jako takové. Pro funkční model návrhu služby a ve vztahu k jejímu provozu
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:pravidla:pravidla_jednotne_ui_uredniku @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní datová centra @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: