Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
), strukturu předávaných údajů, jejich ztvárnění (formuláře) a struktury pro řízení oprávnění přístupu k... ení a sdílení údajů a pro jejich následnou údržbu formou reklamací. Povinnosti publikátora musí zajisti... reklamace, tj. oznámí původci tuto pochybnost ve formě reklamace údaje. Subjekt práva, fyzická nebo pr... uje. Druhým způsobem využití údajů je standardní forma žádosti o výdej údajů (i hromadných jako je např
Veřejný datový fond @nap
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
se veřejný údaj poskytuje jako informace ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla informace vytvoř... ace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitel... s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se
Slovník pojmů eGovernmentu
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci. |Jedná se o ... rdu ArchiMate  |ArchiMate |  | |** ** |Akceptace |Formální souhlas, že služba IT, proces, plán nebo jiné... HA |  | |** ** |Architektura segmentu |Detailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podnik... nější rozhodnutí. Tato data, když jsou zachycena, formátována, manipulována, uložena a analyzována, moho
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu nebo minimálně rolí dle [[znalostni_baze:raci_formular|RACI matice]] nebude povinnost nikdy splněna ... le typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku. Žádá... . 365/2000 Sb.]]** __Postup:__ Využijte stejných formulářů a dokumentů, které jsou použitelné pro schva
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA ====== ^**Název projekt... *Stav žádosti** ^**Datum kompletního převzetí**^**Formulář ke stažení**^ |Statutární město Ostrava |Poří... A| Kladné Stanovisko | 1. 4. 2021 | {{ :dokumenty:formular_idm_mmo.pdf |}} | |Agendový informační systém... sko|23.01.2018 | {{ :dokumenty:formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
tola se zejména zaměřuje na prvky metamodelu a na formální (předměty dodávky) a neformální (artefakty) a... HA a jeho webových stránkách také jako soubory ve formátech open source nástroje Archi a ve výměnném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format. Aktualizované metamodely budou vydány až jako výsled
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
stni-baze:a.png?600}}|01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna) |Vstupem p... ční systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA | | ::: |05. Alokace finančních zdrojů p... ) – přeformulovat do záměru a tento zaevidovat ve formě evidenčního listu záměru v katalogu „Digitální Č... u úlohu (ticket) RIA a připojte do něj zpracovaný formulář RIA viz https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
odely s centrálním repozitory ve standardizovaném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format, v rozsahu a obsahu podle povinných náležitostí jednot... lní i centrální architektury, vede k následujícím formulacím požadovaných vlastností jednotlivých archit... ředlohy a vzory výstupů, příklady a všechny další formy akcelerátorů pro usnadnění a urychlení tvorby a
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
í mu musí poskytnuto maximálně tzv. multitenantní formou (více samostatných nájemníků) na společné techn... stní služby je v referenčním modelu představen ve formě typových, logických aplikačních komponent. Tyrky... veřejné správy. * Úřad musí mít všechny svoje formuláře primárně v autentizované zóně [[nap:portaly_... čních na transakční * Transakční obsah portálu (formuláře nebo uživatelská rozhraní portálových aplika
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
kde je primární zátěž na lidské zdroje v různých formách inovačních upgradů a postupném zařazování zcel... e jeho existenci, dává mu smysl, účel a zmocnění, formuje dlouhodobě jeho architekturu a platformu. Prot... ze jedné etapy životního cyklu IS mají také různé formy řízení - liniové a programové/projektové. Zatímc... áze strategie obsahuje aktivity uskutečňované při formulování strategií rozvoje veřejné správy, OVS (jeh
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
, kapacity a dovednosti pro řízení zavedení změn, formulovaných v  IK OVS. * Organizace rozvíjí a oceň... ozní útvar úřadu, bude bráno jako partner již při formulování legislativních změn, tj. na legislativní ú... S, navrhovat architekturu služeb VS a ICT služeb, formulovat sourcingovou strategii, formulovat poptávky na externí dodávky, vybírat nejvhodnější nabídky a ko
CzechPOINT @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
odnutí o udělení koncese. |Pro veřejnost |Vyplnit formulář: Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle ... Dokument uložený pro potřeby konverze musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Dále musí být dokument
Otevřená data @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ubory ke stažení ve strojově čitelném a otevřeném formátu - CSV, XML, JSON, RDF (JSON-LD, Turtle, …) a další formáty s otevřenou specifikací. * Opatřená podmínka... ření, apod.). * Jsou publikovány dle otevřených formálních norem ve smyslu § 4b odst. 1 zákona č. 106/... data v podobě datových souborů. Vhodné otevřené formáty: * tabulková data - CSV, XML, JSON, RDF (JS
Evidence subjektů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cílem PPDF a pseudonymizace je zavést jednotnou formu identifikace subjektu při jeho evidenci. Nelze n... výměnu údajů po překladu AIFO). Při zpracování formulářů pak nastávají tyto tři situace a z nich plynoucí postupy: - Elektronický formulář: Formulář musí být vytvořen tak, aby umožňoval již přenos identity klienta, a při jeho zpracování p
Formulářový agendový informační systém @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Formulářový agendový informační systém====== Formulářový AIS (FAIS) je komponentou [[nap:iszr|ISZR]], který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umožňuje požádat o vý... k vyřizování výdeje údajů ze základních registrů formou formulářových žádostí do datové schránky SZR a
Elektronická fakturace @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: