Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
where a business service is made available to the environment. |Místo přístupu ke službám veřejné sprá... *Účastník/aktér** |A business actor is a business entity that is capable of performing behavior (Archi... dá z prvků a jejich vazeb. Celý úřad jako systém (enterprise) se dělí do menších částí až na nejmenší ... ckých datových objektech, TOGAF hovoří o datových entitách, logických a fyzických informačních kompone
Slovník pojmů eGovernmentu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
které ArchiMate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.  |Výklad OHA |  | |**Archit... ologiemi ICT. | |Roger Sessions, A Better Path to Enterprise Architectures, Roger Sessions, Duben 2006... amental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships,... 0 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |Společenská entita nebo organizace, která se skládá z více podni
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích ... |FO |Energetický regulační úřad ... | |Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření ... y říci, že kontext:  * určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a  *
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
/ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... získat data každé jednotlivé položky datové sady (entity), o níž jsou v datové sadě reprezentovány úda... istupovat ke kompletním údajům o každé jednotlivé entitě či konceptu, o němž jsou v datové sadě reprez
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== ^**Název\\ atributu CZ**^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ2** ^**Popis atributu** ... ^**Název\\ atributu CZ** ^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ**^**Popis atributu**
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonickým angažmá, jak z pohledu částí úřadu (enterprise) - STR/SGM/SCH, tak z hlediska kontextu a... tele odpovídá architektura uvnitř úřadu/ podniku (enterprise) nebo jeho části (segmentu, schopnosti), ... ckém zadání pro individuální modely uvnitř úřadu (enterprise) je třeba rozhodnout, zda se bude jednat ... tektura podniku/úřadu. Tedy úroveň podrobnosti „**Enterprise architektury**“, modelující **všechny výs
seznam_isvs4 @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
0000 |5000000 |26.07.2011 12:15:19 | |1644 |GINIS Enterprise+ |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ... AHA |3466061 |732000 |18.11.2019 11:17:28 | |381 |ENM pozemky |Město Hořice |Nevyplněno |16898000 |735... Spisová služba |Ministerstvo dopravy |Cleverlance Enterprise Solutions a.s. |2178000 |824000 |02.10.20... yplněno |Nevyplněno |19.05.2020 09:58:38 | |8753 |eNOTSERVIS |Duben Matěj - notář |Duben Matěj - notář
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce OVS, obsahující projekt.\\ * Enterprise architektura projektu.\\ * Stanovisko OHA... ture, model systému pro budoucí projekt na úrovni Enterprise Architecture.)). Po získání kladného stan... imu: * **Průběžně** je aktualizována celková (enterprise) architektura OVS, vždy po dokončení impl... edstava |Návrh záměru zákona |Enterprise Architektura záměru|Nárok na rozpočet a p
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
o úrovně v požadovaném čase a její zachování. * Enterprise architekt a architekt řešení architektur ... ace. * Přirozený vzor a leader (metodik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednot... l, wiki, diskusní fóra, …). * Lokální (interní) Enterprise Architekt úřadu a těch organizací resortu... architektonické dovednosti, zdroj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010}} ==
Národní architektonický rámec @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Program:** [[http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/tb-ct/pdf/OCIO/EnterpriseArchitectureManual.pdf|odkaz]] **Informat... rategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/information-t... n Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerg
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
mi (úlohami), architektonickými angažmá(( Z angl. engagement - bohužel není vhodný ustálený překlad.))... ř úřadu s rolemi Hlavního architekta a doménových Enterprise architektů zajišťuje zejména celkový pohled na architekturu úřadu na úrovni detailu „enterprise“, prvotní rozpracování strategického směr... může suplovat i kompetence Hlavního a Doménových enterprise architektů. Za účelem zajištění výkonu ř
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ndy a procesy, jimiž se realizují, v rámci modelu enterprise architektury úřadů (souvislost s cílem č.... elskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství atd.), tak ... odle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné ... entu pomocí standardizovaných principů a postupů „Enterprise architektury“, zlepšení řízení souvisejíc
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eho „architektonické repozitory“ jako podmnožina „enterprise repozitory“ pro správu znalostí úřadu, ja... dílnou součástí celkového úložiště úřadu/podniku (enterprise repozitory) a jeho mechanismů (procesů a ... slouží pro úroveň popisu „podniková architektura (Enterprise Architecture)“. V celkovém úložišti úřadu... trojem pro správu architektonických modelů (EAM – Enterprise Architecture Management). Efektivní prác
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
externími i interními)m *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Řízení IT služeb ITIL/ITS... Rozvoj služeb je řízen pomocí zavedeného systému Enterprise architektury a dalších návazných standard... m zachycujícím plán řízení prostřednictvím metody Enterprise Architecture. Navazuje na cíle stanovené ... dy pro naplnění zásady: *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Strategické řízení + BSC
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
odeluje“**, co je to z pohledu architektury úřad (enterprise), segment a schopnost, pak dále je v této... ujícím způsobem, viz také Obrázek 4: * Vrstvy (enterprise) architektury úřadu * Architektonická... bo jinak zvaným ontologickým modelem. Tato vrstva enterprise ontologie((Z angl. Enterprise Ontology )) a pojmového slovníku by také mohla být označena jak
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava: