Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační koncepce ČR
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
pcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schval... ahující především: * Architektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro ří... EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS Na této wiki je informační koncepce preze... okument obsahuje zejména: - cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správ
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dál... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jeji... í ICT na úrovni celého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_u
Úvod @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů ... byli v souladu nejen se současným stavem českého eGovernmentu, ale i s jeho plánovaným stavem. Pro rozvoj všec... ní a rozvoje ICT na podpor těchto změn. Posláním eGovernmentu je: //„Co nejefektivnějším způsobem poskytovat k... i** mezi veřejností a veřejnou správou hovoříme o eGovernmentu, **elektronické veřejné správě**, která využívá i
Úvod @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních iniciativ směrem k digitalizaci VS a plnému eGovernmentu. To bude možné pouze díky koordinovanému úsilí o ... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a prov... Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architek... u v souladu s architekturou úřadu a architekturou eGovernmentu ČR.]] -[[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi
Slovník pojmů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Slovník pojmů eGovernmentu</title> ^**Zkratka**^**Pojem česky** ^**Definice česky\\ (definicion)** ^**Po... gie, která funguje jako sběrnice sdílených služeb eGovernmentu. Umožňuje orgánům státní a veřejné správy navzáje... ublic, o.s., |  | |** ** |mGovernment |Podmnožina eGovernmentu nebo digitálního Governmentu využívající mobilní ... otlivých úřadů veřejné správy a centrálních prvků eGovernmentu, popis návrhů jejich cílového stavu v určeném čas
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocněnce pro digitalizaci a IT, podpořeným odborem eGovernmentu (OeG), odborem hlavního architekta (OHA) a útvare... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovenrment... odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako metodické řízení jednotl... rstvo a řízení a poskytování platformových služeb eGovernmentu spadá pod Ministerstvo vnitra, i uvnitř jednotliv
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
pcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schval... ahující především: * Architektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro ří... EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS ** Podrobně je IKČR popsána [[+tab|:ikcr|... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a prov
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě ověřovacích doložek |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronick... na systému CzechPoint |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konver... ná konverze na žádost |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Konverze dokumentu v listinné podobě do dokument... ízení datové schránky |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Na kontaktních místech veřejné správy Czech POIN
start
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
jte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod [[https://www.mv... taci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřebn... í a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které j... argest 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== <WRAP justify>Ze [[https://www.zakonyprolidi.c
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektonická vize eGovernmentu ČR ====== ~~Title: Architektonická vize eGovernmentu ČR~~ Vize architektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude... u existující a dobudované pilíře sdílených služeb eGovernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné s
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ň ICT ve veřejné správě ČR a jeho podpora rozvoji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka n... latných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - neschopnost veřejné správy fungovat v rovnop... e aktivity zapojení se do plnění státní strategie eGovernmentu, - neschopnost vedení a členů ICT útvarů lidsky... rategický rozvoj VS na národní úrovni / za rozvoj eGovernmentu, * metodické řízení a výkon konkrétních age
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
e moci plně využívat veškerých digitálních služeb eGovernmentu. Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitáln... echny vrstvy tzv. čtyřvrstvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. Na... zpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon ve... em katalogu DTÚA je MV, Odbor hlavního architekta eGovernmentu. Volba konkrétního způsobu v principu závisí na
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně platí, že profese podílející se na řízení ICT, eGovernmentu a strategických změnách musí být schopné čerpat a... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|SPolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. === OpenSource Software a Free Software === Součástí zo... ním a porozuměním úřadu v jako celku a v kontextu eGovernmentu ČR a EU a v kontextu reálných potřeb a možností k
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
architekturu sdílených centrálních prvků a služeb eGovernmentu a společně s potřebou vyhodnocovat a řídit společ... tátní vizi a přehledové modely, pro sdílené prvky eGovernmentu a pro lokální architektury úřadů tedy bude obsaho... ktur řešení pro připojení AIS k centrálním prvkům eGovernmentu, zvaná Architektonické vzory sdílených služeb eGovernmentu. ==== Modely individuálních architektur úřadů ====
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu ====== neboli **Vazby na navazující manažerské discip... a vynucovaly naplnění architektonických principů eGovernmentu, uvedených v IKČR, tj. byly tzv. digitálně přívět... ážek vystavěných dosavadní legislativou v oblasti eGovernmentu, nákupu ICT a ve správě ICT zdrojů, zejména lidsk... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernment
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Quick navigation @en
1 - počet výskytů, Poslední úprava: