Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
245 - počet výskytů, Poslední úprava:
L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Takov... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné rizik... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, organi... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakák
CzechPOINT @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
======CzechPOINT====== Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)]], jakožto součást [[n... konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitos
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
vadní možnosti sdílených služeb Portál úředníka a CzechPOINT@Office. ==== Portál úředníka ==== Aktuáln... le-Sign-On řešení, integrované s JIP/KAAS. ==== CzechPOINT@Office ==== Jde o neveřejné pracoviště úřad... íku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovoln... m jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na int
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
obny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru ===== Czech POINT ===== Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[n... edníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze zákla... a zefektivnit služby občanům a dalším subjektům. Czech POINT je tedy [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|k
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | |Přes rozhraní CzechPOINT@office. ... |Zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administráto... |  | | |CzechPoint |6*9 |2 |X ...   | | | |CzechPoint |6*9 |2 |X
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
b univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy atd... m rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude tr... aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, zákla... upný z PVS a klíčové úkony agendy dostupné také v CzechPOINT. === Dílčí cíl 5.8: Podpora agendových syst
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Název prvku^ Popis^ Typ prvku^ GUID | | Centrála CzechPOINT| Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující před... em definované služby| Aplikační rozhraní| 456 | | CzechPOINT| Rozhraní určené pro asistované služby veřej
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
užným kanálem je např. [[https://archi.gov.cz/nap:czechpoint?s%5b%5d=czech%2A&s%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portá
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aná univerzální kontaktní místa ==== {{page>:nap:czechpoint}} === Asistovaná specializovaná kontaktní ... aktních míst je potřeba zajistit přidělení rolí v CzechPOINT pro pracovníky poskytující jeho služby skrze... odání nároku v insolvenčním řízení). {{tag>CzP CzechPOINT "Univerzální Kontaktní místo" kzmu ukm "funk
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Paka |250000 |60000 |19.06.2012 00:15:39 | |1178 |Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy |M... yslu a obchodu |Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade |25490465 |6372616 |09.08.2019 09:47:46 | |7... yplněno |Nevyplněno |30.03.2021 11:15:06 | |8772 |Czech POINT 2.0 |Ministerstvo vnitra |Ministerstvo vnit
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | | Soukr
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y. Služby portálu občana přejímají veškeré služby CzechPOINT@home, který byl určen pro občany, kteří nech... í pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyz
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
r |Nevyplněno |0 |0 |19.05.2016 16:27:33 | |7142 |Czech POINT |Město Mníšek pod Brdy |Nevyplněno |0 |0 |1... ěno |330000 |120000 |26.02.2013 15:44:48 | |8300 |CzechIDM |Město Orlová |Město Orlová |333347 |120000 |0
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
istrů, ovšem výhradně přes AIS OVM nebo formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2009 Sb. - Zákon o základn... Bus / Informační systém sdílené služby]], služby Czech POINT a formulářového agendového informačního sys
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
– samoobslužný Portál veřejné správy a asistovaný Czech POINT, * centralizována klíčová referenční data... ívaných jak úředníky VS, tak občany, např.: * Czech POINT, * Datové schránky, * Národní ident
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: