Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendový model veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
robnosti; stanovuje působnost OVM; poskytuje buď centralizovaný AIS, nebo podmínky a standardy pro decentr... včetně údajů v rejstřících OVM a SPUU; v případě centralizovaného AIS poskytuje údaje přes referenční rozh... ; zapisuje do RPP údaje o své působnosti; využívá centralizovaný AIS nebo spravuje vlastní; eviduje a sprav... ým OVM| Využívá údaje podle oprávnění | | Správce centralizovaného AIS pro výkon agendy| OVM, který na zákl
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
mínkami je uveden na [[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-statu-ict-produktu.aspx|stránkách MV]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx|Centrální nák... ů Cisco Systems]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-ibm.aspx|Centrální nákup produktů IBM]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx|Centrální nákup p
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
dosud roztříštěných a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celopl... vat jejich korporátní i celostátní sjednocování a centralizace, s možností vzniku korporátních i celostátní... cným a technickým správcem odpovídajícího logicky centralizovaného elektronického registru (agendového IS),... v podobě otevřených dat. Úměrně sjednocování a centralizaci **provozních procesů** veřejné správy na úro
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivých architektur orgánů veřejné moci, zavedení centralizovaného řízení státních podniků a agentur specia... ivity eGovernmentu jako celku. V případě zavádění centralizovaného řízení pak bude nutné zhodnotit jeho nel... státním podniku a dalších). Cílem je, na základě centralizované znalosti o záměrech modernizace a rozvoje ... správcem (ohlašovatelem agendy) zajištěnu logicky centralizovanou architekturu, zajišťující poskytování slu
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
lanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d|str... m způsobem přes CMS/KIVS všechny aplikační služby centralizovaných ISVS se současným zajištěním bezpečného ... lanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d|str
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
sko míry (a potenciálu) podobnosti, jednotnosti a centralizace procesů. - Hledisko míry (a potenciálu) vy... ově musí být obslužné aplikační funkce jednotné a centralizované v úřadu, resortu (nebo korporaci) a státu ... kturu úřadu potom platí, že úřad musí pro logicky centralizovaný AIS buď: - využívat tuto centrálně sdíl
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
oskytování a čerpání údajů, ale nevynucuje jejich centralizaci na jedno místo. * P2 (garance) - pro OVM a... střešuje skutečné datové zdroje, které nemusí být centralizovány v jednom jediném úložišti. VDF spravuje a
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Přístup správců ISVS k eGC ==== Každý správce centralizovaného poskytovaného agendového informačního sy... it na to, že od určité Doby bude provozovat svoje centralizované agendové informační systémy v cloudu a měl
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ortálem české digitální veřejné správy a umožňuje centralizovaný přístup k informacím a digitálním službám.... mační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portálů by měl v budoucnu vznik
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é vybudovat a užívat schopnosti provozního řízení centralizovaně, napříč jednotlivými IS, ať již je to např... e stejný den. Pokud používáte informační systém, centralizujete všechny požadavky do jednoho místa a máte
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko "IISSP") je účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému pro jiné orgány veřejné moci a k... tálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému pro jiné orgány veřejné správy a
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |centralni_sdilene_sluzby | |
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
za výhodnějších podmínek, které by konsolidace a centralizace měla umožnit. Z pohledu každé z organizací
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tazích a následné využití ve veřejné správě \\ 2. Centralizace informací o autorizačních rolí fyzické osoby
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: