Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a akceler... likovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji lidskýc... v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a závazků v... s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa licencí
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
at a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením na d... otního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při řízení je... yklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životního c... ě doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze jedné e
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální archi... p_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====== Ma... 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a sc... u. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny údajů}
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
, který byl vydán RVIS a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Z dlouhodobého hlediska je pot... poručení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizovány inf... bsažen v následujících vydáních a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role: * **Vě... členění viz [[:nar_dokument|NAR]] a [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== ICT kompetenční matice ==
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktuálně na odkazu: https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, ... správě ČR. Současně svou navazující [[:znalostni_baze|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím manuál... oučasně dokument slouží, společně se [[:znalostni_baze|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a pomůc
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
dostatky ==== Na základě provedeného [[znalostni_baze:benchmarkverejnespravy|ICT Benchmarku veřejné spr... blikovaných průběžně prostřednictvím [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Detailní popis jednotlivých pr... lů a zásad IKČR, budou také součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== Na prvním místě je klient... IS OVS je řízen dlouhodobým plánem – [[znalostni_baze:ik_ovs|Informační koncepcí daného OVS]]. Ta zahrn
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Podíl IT na celkové bezpe...  v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Spolupráce s ekonomickými... ůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Ekonomická koordinace ===... ávody a další pomůcky bude obsahovat [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. === Metodika logického rámce
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
to hierarchii, nikoliv významnost. {{ :znalostni-baze:strucna_metodika.jpg?600 |}} ===== Vzhled diagr... ení BA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_1.png?600 |}}   Výše uvedený di... ení AA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_2.png?600 |}}   Výše uvedený di... ení TA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_3.png?600 |}} Výše uvedený diag
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní“ cyklus ===== ^ ^Název ^Popis ^ |{{:znalostni-baze:a.png?600}}|01. Detekce potřeb a úvodní formulace... === Mapa celkového kontextu vlákna {{:znalostni-baze:b.png}} ===== Vazby vlákna záměru na povinné cen... formačních koncepcí ČR a úřadu ==== {{:znalostni-baze:c.png}} ==== Vlákno v kontextu celkového řízení IT/ICT úřadu ==== {{:znalostni-baze:d.png}} ==== Vlákno záměru v kontextu metodik IT
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
klasická papírová spisová služba. {{ :znalostni-baze:1993-1999.png?1000 |}} ===== Prvotní digitalizac... dovy_model_verejne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |}} ===== Elektronické úkony ... subjektech práva, mimo dokumenty. {{ :znalostni-baze:2006-2009.png?1000 |}} ===== Sdílení referenčníc... ené množiny elektronických kanálů. {{ :znalostni-baze:2009-2016.png?1000 |}} ===== Propojený datový fo
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
jsou dostupné z  [[https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze|https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze]] . === Správce, provozovatel a uživatel === Informační koncepci zpracovává orgán veře
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
akových podmínek. OHA sepsal příklady [[znalostni_baze:vendorlock|nevýhodných ujednání ve smlouvách]] a ... oručujeme využít [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ik_ovs|znalostní bázi s texty k IK]] a [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:soulad_ikovs|souladu IK s IKČR]]. IK úřadu by měl... epřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ga_ppdf|globální architekturu PPDF]]. Je žádoucí,
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
 v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ===== Prioritizace změnových o... prostřednictvím uvedením jednotlivých [[znalostni_baze:ik_ovs|Informačních koncepcí OVS]] do souladu s n... :ikcr|IK ČR]] a MŘICT prostřednictvím [[znalostni_baze:ik_ovs|IK OVS]]. ^Č.^Riziko
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ivé vrstvy architektury úřadu. {{page>znalostni_baze:funkcni_celek}} Skladba této kapitoly odpovídá s... e - eFaktura]]** **Sdílené služby a [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční celky]]** * **[[nap_doku
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Block, také jako BB) nazýváme takový [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční celek]] (nebo případně jeho... IISSP jakožto BB je třeba vnímat jako [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční celek]] přes všechny 4 vrst
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: