Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
sborů |0 |0 |26.06.2012 22:29:25 | |8454 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 2... ivnice |0 |0 |16.05.2019 11:51:25 | |8232 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Lysá nad Labem... raha 6 |0 |0 |21.02.2020 10:03:04 | |8277 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 9... plněno |0 |0 |28.06.2018 18:21:49 | |7940 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Varnsdorf |Nev
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializac... é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|6000 |01.09.2016 17:05:26 | |2524 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Kunratice |Nevyplněno |48000 |6000 |27.06.2012 23:49:54 | |1473 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Nebušice |Nevyplněno |48000 |... 00 |779000 |19.04.2017 17:12:24 | |1297 |Sociální agenda |Statutární město Přerov |Nevyplněno |244000 |780... 0 |8000 |02.05.2012 17:55:16 | |913 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Řeporyje |Nevyplněno |23000 |
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... í služby |{{:dokumenty:szr_popis_egon_sluzeb_e197_agendamediadatactiaifo_v1_03_r4.docx|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.docx}} |01.03 |26.09.2017 | |::: |{{:dokument
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonicke-modely:verejny_pseudonym.xml |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|ArchiMate|{{ architektonicke-modely:zivnostensky_rejstrik.archimate |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|XML|{{ :architektonicke-modely:agenda_a1
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ečný způsob výměny a správy osobních údajů. Každá agenda má přiděleno AIFO osoby a pouze převodník AIFO (O... chopen převádět AIFO dané osoby mezi jednotlivými agendami. Každý takovýto převod je důsledně zalogován a ... v logu Registru obyvatel. Při výměně údajů mezi agendami je vždy nutné zvážit rozsah údajů, které jsou p... oprávnění pro získání velkého rozsahu údajů mezi agendami z důvodu zajištění jednoznačné identifikace oso
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
30000 |3000 |15.08.2013 11:30:07 | |1027 |Volební agenda |Statutární město Hradec Králové |Nevyplněno |300... 12 16:28:42 | |747 |Radnice VERA Genero - Volební agenda |Statutární město Kladno |Nevyplněno |400000 |350... 20000 |40000 |21.06.2012 13:06:11 | |7862 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 7... |23.05.2019 15:38:32 | |4227 |CityWare – Sociální agenda |Město Česká Lípa |Nevyplněno |0 |48000 |22.01.20
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
000 |13.07.2012 09:42:20 | |678 |ORTEX - sociální agenda - kurátoři |Statutární město Havířov |Nevyplněno ... |28.06.2012 08:17:34 | |6522 |CityWare - sociální agenda |Město Vysoké Mýto |Město Vysoké Mýto |77000 |150... |20.02.2015 15:19:38 | |6946 |CityWare - sociální agenda |Město Kaplice |Nevyplněno |77000 |15000 |25.11.2... |04.10.2013 13:40:00 | |2063 |CityWare – Sociální agenda |Město Sušice |Nevyplněno |110000 |22000 |19.06.2
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ách vedené a pravidla pro jejich využívání jinými agendami resp. agendovými informačními systémy tyto agen... endě v [[nap:rpp|RPP]] a co to obecně znamená: **Agenda je soubor činností definovaných zákonem, či zákony (příklad je agenda občanských průkazů, státní sociální podpory, evid... es reklamace u příslušného editora. {{tag>"tematická oblast" "Agendový model" Agenda "Ohlášení agendy"}}
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy je to „právní předpis“ jako <<Předpis>>, <<Agenda>> a <<IS>>, - obecně chybějící koncepty „organi... ompletně řešících životní situaci klienta. | |**<<Agenda>>** |Nemá, viz byznys funkce |Ucelená oblast půso... alizovaným typem chování úřadu je jeho každá tzv. agenda, vyjádřená jako agregace všech funkcí, potřebných... né koncepty jako tzv. <<stereotypy>>, například <<agenda>> a <<agendová činnost>>, které ale nejsou součás
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: