Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |2.5.2022|Byla přestavena témata z pozice OHA: \\ 1. Změny ... formační koncepcí ČR \\ 4. Usnesení vlády č. 289/2022 \\ 5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny ... ání.** | {{dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_02052022_v2.zip |}} \\ {{dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20220502.docx |}}| [[https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.p
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrech, ve znění účinném od 1. 2. 2022, registr obyvatel vede provozní údaje o využívání... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, registr osob vede provozní údaje o využívání úda... 2 zákona o základních registrech, účinného od 1.2.2022, Ministerstvo vnitra vede záznamy o přístupu k úd... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, Správa základních registrů vede pro účely správy
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
1}}. Další aktualizace měla proběhnout do 15. 11. 2022, ale z rozhodnutí místopředsedy vlády pro digitalizaci k tomu dojde již v červnu 2022, aby se požadavky mohly zohlednit při přípravě ro... du je třeba **podklady zpracovat v průběhu května 2022**. ==== Aplikace pro stažení podkladů plánu digit
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
o 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.3.2022 a slouží především k přehledu agend dle jednotliv... o 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.5.2022. </WRAP> <datatables> ^**agenda.kod**^**subjek
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
na zvláštním formuláři. <wrap important>Od ledna 2022 jsou platné formuláře verze 7.1, formuláře verze ... ralelně s novou verzí platné pouze do konce února 2022.</wrap> ^**Typ formuláře**^**Podtyp formuláře (p
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb]]. Zde uvedený seznam je platný ke konci ledna 2022. </WRAP> Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený ... |01.09 |18. 1. 2022 | | :::
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
digitalizace úkonů, která má proběhnout v letech 2022 až 2025. Jde o způsob či prostředek, jakým dochá... alizace: jakým obslužným kanálem a k jakému roku (2022 až 2025) plánuje ústřední správní úřad vyřízení ú
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
álních zmocněnců====== Seznam platný ke dni: 1.5.2022 ^**SUBJEKT** ^**Digitální zmocněnec** ^**Funkce*
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jsou informativní a platná v konkrétním čase 1.2.2022** </WRAP> |Celkem státních ID prostředků
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
soubor/rpp-kompendium-ais-metodika-rejstriku-isvs-2022-03-14a-pdf.aspx|podrobnější návod]]. **Jak údaje
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
u s DNS, ale jeho spuštění se dá očekávat po roce 2022. Důvodem tohoto posunu je, že podle platného zněn
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
é. Všechny zde uvedené údaje budou dostupné k 1.2.2022)): * příjmení, rodné příjmení * jméno, pop
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím procesu s předpokládanou účinností od 1. února 2022. )). {{ :dokumenty:prehled_identifikacnich_doklad
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Nevyplněno |10000 |3000 |21.06.2012 13:27:53 | |2022 |Gordic WIN - DDP |Obec Vikýřovice |Nevyplněno |1
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
isových služeb, bude možné v dohledné době 3 let (2022) využít SaaS služby [[nap:egovernment_cloud|eGove
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: