Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
5686 - počet výskytů, Poslední úprava:
ochrany přírody a krajiny České republiky |0 |0 |15.07.2015 16:54:03 | |8481 |NIS |Bernard Pavel - notář |Bernard Pavel - notář |0 |0 |12.03.2020 17:29:06 | |8491
seznam_isvs2 @playgroud
5310 - počet výskytů, Poslední úprava:
*Náklady na provoz**^**Datum poslední změny**^ |7418 |KEO-X |MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU |Nevyplněno |51000 |14000 |20.01.2017 18:26:54 | |3970 |Gordic G3 |Obec Smržice |Nevyplněno |53000 |14000 |08.11.2012 09:3
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4754 - počet výskytů, Poslední úprava:
info 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.3.2022 a slouží především k přehledu agend dle je... ail/]] </WRAP> |**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** || |A11 |Dohled nad finančním trhem | |A3783 |Statistika ... a využití nerostného bohatství (horní zákon) | |A1107 |Zákon o těžebních odpadech | |A1802 |Prekurzor... lečnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změ
seznam_isvs3 @playgroud
4688 - počet výskytů, Poslední úprava:
Město Vimperk |Nevyplněno |200000 |24000 |06.02.2012 15:47:43 | |291 |EVI, ESPI |Město Pelhřimov |Nevyplněno |23000 |24000 |01.12.2011 10:20:32 | |8321 |Helios Fenix |Městys Uh
seznam_isvs4 @playgroud
4210 - počet výskytů, Poslední úprava:
í změny**^ |2864 |IS MUNIS |Obec Cep |Nevyplněno |15000 |5000 |23.07.2012 12:37:30 | |2932 |Gordic WIN - DDP |Obec Lipová-lázně |Nevyplněno |15000 |5000 |13.07.2012 12:29:30 | |2666 |Gordic WI
Informační systém základních registrů @nap
291 - počet výskytů, Poslední úprava:
zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]]. ISZR je informačním systémem veřejné správy, jehož
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
131 - počet výskytů, Poslední úprava:
i posouzení stávajícího stavu bylo vybráno celkem 12 agendových, územních a soukromoprávních portálů ... kého hlediska myslíme cokoliv. Třicátníkům z roku 1990 dnes zbývá k dosažení důchodového věku jen něk... pšení vlastní digitální úrovně? Odpověď v roce 2021 zní jednoznačně ano. Využijme jako příklad někol... se přesto nedomnívají, že by bylo možné v roce 2021 v ČR nastavit směr patrný ze zahraničních řešení,
Slovník pojmů eGovernmentu
97 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečnost technického aktiva. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2. písm. a) |... rá jednoznačně určuje adresní místo, |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. h), | |** ** |Adresářová služba |Aplikace spravující
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí komunikaci mezi čtenáři a publikátory Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každ... kon agendy (Agendový informační systém dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech) je definován v příslušných zákonech, kterými je řízen výkon agen
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
model jazyka rámce TOGAF 9.2 a jazyka ArchiMate 3.1** – Představuje výčet všech prvků, jejich vazeb a... z celkové specifikace jazyka ArchiMate ve verzi 3.1. * **Doménové metamodely** – Doménové metamodel... tvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate === Jazyk je s... arvy prvků === Specifikace standardu ArchiMate 3.1 barevnost prvků nepředepisuje, ale umožňuje ji s 
Veřejný datový fond @nap
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
ČR)]] jako [[https://archi.gov.cz/ikcr#dilci_cil_510rozvoj_otevrenych_dat_a_verejneho_fondu_dat_a_sluzeb_verejne_spravy|dílčí cíl 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. ... ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR)]], [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-1
CzechPOINT @nap
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
vatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými dokl... stkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna ... na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
průběhu časového horizontu NAP vydaného v září 2019 tj. v letech 2019 až 2024, budou stále více prosazovány změny, směřující k cílové vizi eGovernmentu... ony: * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-11
Informační koncepce ČR
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
/-/down/IHOABQPGWHIN|usnesení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020]]. </WRAP> Všechny povinné subje... ý stanovuje na základě zmocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veř... ny a orgány územních samosprávných celků, které § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné správy, s výjimkou orgánů uvedených v 
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
<WRAP announcement aqua centeralign round 100%> ===Klíčové oblasti architektury eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 15% right column> {{wiki:pexels-nataliya-vaitkevich-7172858.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% left column> <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:e}} ===Potřebnost a ekonomická výhod
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam záměrů Digitálního Česka @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: