Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
114 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační ... ojektových struktur s dodavatelem, cílový koncept řešení a dodávku (vývoj, implementace) řešení v míře odpovídající zvolenému způsobu realizace (vodopád, agilní, ... zahrnující závěrečnou akceptaci výstupů a předání řešení do trvalé podpory, na počátku fáze č. 4-Provoz.
Slovník pojmů eGovernmentu
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
xistují. | |Výklad OHA |  | |**SA** |Architektura řešení |Popis jednotlivé business aktivity a její IT podpory. Architektura řešení typicky odpovídá jednomu projektu nebo fázi a překládá požadavky do vize architektury pro řešení, do vysokoúrovňové specifikace řešení a do nutných implemenentačních kroků. |  |český překlad výkladového
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[metody_dokument:rizen... i_jednotlivych_ict_reseni|Řízení jednotlivých ICT řešení]] a jsou předpokladem toho, aby se individuální č... ami provozovat nebo řídit provoz implementovaných řešení a průběžně je operativně zlepšovat * Organizace... etně: - správy architektury a dokumentace ICT řešení - řízení nákupu - řízení programů a proje
Informační koncepce ČR
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
d. Půjde primárně o služby první volby umožňující řešení nejběžnějších životních situací v různých agendác... případně i expertů třetích stran) na druhé úrovni řešení požadovaných úloh. === Dílčí cíl 1.3: Rozvoj uni... ozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení pro tvorbu a publikaci právních předpisů územních... m zvýšení rizika implementace a migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existuj
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
nimi rozlišovat a následně podle tohoto navrhovat řešení této aplikační podpory a volit způsob její realiz... ní místa úřadů. Výchozím předpokladem při návrhu řešení by měla být maximální snaha, aby v rámci UKM nale... platí pro všechny agendy úřadu, že: * Všechna řešení (zákonná, byznys i informatická) musí být navržen... právního prostředí, byznys procesů a funkcí a IT řešení, aby v dlouhodobém horizontu podporovaly rovnost
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
architektur úřadu/podniku * Vrstva architektur řešení v úřadu * Doménové a projektové průřezové architektury řešení * Vrstva návrhu konkrétních řešení * Design řešení a realizace dílčích prvků řešení {{ :nar-dokument:image8.png?600 | Model vrstev arch
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
gie. ICT je jednou z mála oblastí, kde centrální řešení pro pečlivě vybrané aktivity velice rychle a účin... oprávném a vyváženém partnerství s dodavateli ICT řešení a služeb, zejména: * nedostatek kompetentních... * pro plánování a řízení rozvoje jednotlivých řešení (architektura) a * pro plánování a řízení dodávky rozsáhlých změn řešení (projektové řízení) * pro plánování a řízen
Proces tvorby architektur @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
logické infrastruktury. **Fáze E: Příležitosti a řešení (Opportunities & Solutions)** provede počáteční p... ebo pro potřeby **zpětné dokumentace existujících řešení** mohou následně v dalším architektonickém cyklu ... ně specifikovaným zadáním) vznikat **architektury řešení** úřadu, s úrovní podrobnosti „**Architektury řešení**“. Ty u změn určených k realizaci odpovídají na otá
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
dám NAP a vůči vyhlášeným standardům architektury řešení. * Auditní orgán stanovující požadovanou úroveň... í zachování. * Enterprise architekt a architekt řešení architektur (byznys, aplikačních, datových i tech... odik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednotlivých OVS v korporaci, tj. tvůrce a vykl... onzistentní správy a implementace architektur * Řešení eskalovaných nejasností, problémů a konfliktů *
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Omezení |Omezující podmínka řešení | | ::: |Meaning ... byly obrazem fyzických instancí (stavebních bloků řešení - SBB), pak se mezi nimi uplatní vazba kompozitní... itektonický stavební blok (ABB), za stavební blok řešení (SBB) nebo za architektonický vzor (pattern). Ta... y za účelem dodání požadovaného architektonického řešení. Stavební bloky můžeme definovat na různých úrovn
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ho řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto je tato kapitola východiskem pro kapitoly ... ordinační orgány * dodavatele a provozovatele řešení a služeb * odborné organizace a komunity a da... e ICT rozvojových akcí je třeba ověřovat dodržení řešení, které bylo schváleno. Rozvoj NAP i dohled nad d... )) a potřebnou součinnost při realizaci a provozu řešení, včetně zpětné vazby od uživatelů, protože mají d
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ztahu jako věcný a technický správce Front-Office řešení pro dodávku služeb úřadu. Jedněmi z prvních prakt... ystupuje jak v roli technického správce sdíleného řešení, tak jako dodavatel znalostí a kapacit podpory už... ni_jednotlivych_ict_reseni|Řízení jednolitých ICT řešení]]. Podstatné pro další rozvoj informatizace VS Č... . Obdobně je tomu automaticky při výstavbě nového řešení, kde musí být tyto mandatorní požadavky zohledněn
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová sl... ravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]]| |[[:ikcr#Architektonický princip ČR P13: O... ravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]]| |[[:ikcr#Architektonický princip ČR P16: K... plnění cílů NAP centrálně předepsána a následně v řešeních dodržena. Jedná se zejména o tyto kategorie ref
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
b, výsledek převezme a implementuje. OVM vybuduje řešení pro průběžné vzdělávání zaměstnanců k digitální t... nění a přístupnosti. Následně OVM ve všech těchto řešeních implementuje potřebné změny zejména uživatelské... izovatelnosti a výměnnosti komponent jednotlivých řešení.\\ \\ Výsledky promítne OVM do zadání všech imple... ojektů tak, aby každé nové nebo podstatně změněné řešení bylo flexibilní, tj. měnitelné změnou parametrů s
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
dokumentem musí tyto organizace řídit i správu IT řešení, kompletně spravovaných externími dodavateli a ta... vych_ict_reseni|Kapitola "Řízení jednotlivých ICT řešení" popisuje nezbytné minimální postupy a schopnosti... odik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednotlivých OVS v resortu (úřadu), tj. tvůrce ... sní fóra, …) * Enterprise Architekt a architekt řešení architektur (byznys, aplikačních, datových i tech
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: