Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
191 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~Title: Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury~~ ====== Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách arch... ktury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách arc... í požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využív
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
125 - počet výskytů, Poslední úprava:
itola stanovuje přesně, jaké objekty architektury úřadu jsou předmětem zájmu při sestavování modelu a je... h výstupů jako způsobu popisu obrazu architektury úřadu. Kapitola se zejména zaměřuje na prvky metamode... vních několik typických architektonických angažmá úřadu. Důvody a pravidla pro používání metamodelů při... é zachycení a zvýraznění objektů a vazeb v modelu úřadu (co a jak modelovat), * Metamodel **podporuje
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady~~ ====== Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady ====== Tato kapitola popisuje způsoby využíván... ch zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využív... stve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách arch
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
116 - počet výskytů, Poslední úprava:
dostupných pro použití v lokálních architekturách úřadů. Základní pilíře a budoucí směry rozvoje eGovern... blasti je povinné zohlednit v informační koncepci úřadu a v architektuře úřadu na základě [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|zákona 365/2000 Sb... ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:a
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
113 - počet výskytů, Poslední úprava:
otlivých IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postu... radu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních sys... pohledu změn potřeb jednotlivých interních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejné správy. V posledníc... ně k zásadním změnám v počtu a rozsahu ICT služeb úřadů, tento nárůst vyžaduje kvalitnější nastavení spr
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
107 - počet výskytů, Poslední úprava:
úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje... OVS i státu). Tyto centrální činnosti na úrovni úřadu a státu odpovídají i identifikovaným fázím život... OVS a VS ČR. ===== Klíčové principy řízení ICT v úřadu ===== Pravidla v této kapitole představují zákl... í ICT, včetně: - podílu na tvorbě legislativy úřadu a ICT a eGovernment legislativy - správy arc
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále rozvíjet a zlep... v rámci vlastní zodpovědnosti informatiků “svého” úřadu ale i rezortu * vystoupit ze stávajícího stí... ý podíl na celkové digitální transformaci “svého” úřadu a celé veřejné správy. Každý z čtenářů může mít... příležitostí budoucího, lepšího stavu informatiky úřadů a její role v rámci digitální transformace. ===
Slovník pojmů eGovernmentu
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
du 1 orgánem veřejné moci, \\ 4) Ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu dle z... ku TOGAF 9.1 |  | |**EA** |Architektura podniku / úřadu |Architektura, zahrnuje:\\ • strukturovaný popis... Duben 2006. |  | |**EA** |Architektura podniku / úřadu |Úroveň detailu popisu architektury úřadu jako celku, dílčí schopnosti nebo odpovídajícího funkčního c
Informační koncepce ČR
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
T VEŘEJNÉ SPRÁVY - EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ ÚŘAD Změny spojené s realizací těchto cílů musí být ... hlavního cíle č. 6 - Efektivní a pružný digitální úřad. Současně byly rozšířeny o zaměření na digitaliza... bezpečné a efektivnější jak pro klienta, tak pro úřad. Půjde primárně o služby první volby umožňující ř... jednání, získání potvrzení a doručení rozhodnutí úřadu). Současně usilujeme o implementaci co nejvíce
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] je vysvětleno „**Čí arch... a se modeluje“**, co je to z pohledu architektury úřad (enterprise), segment a schopnost, pak dále je v ... účelu a podrobnosti ===== Vycházíme z faktu, že úřady a podniky ve veřejné správě architekturu, tj. st... umět jí a komunikovat ji. To se v různých částech úřadu, pro různé účely děje do různé podrobnosti a růz
Proces tvorby architektur @nar_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy v jaké organizaci a jaké součásti architektury úřad modeluje, stanovuje tato kapitola **Jak?** přesně... řed zahájením každé dílčí architektonické práce v úřadu je třeba znovu provést níže uvedená rozhodnutí a... ednotlivé nové architektonické zadání (angažmá) v úřadu/ podniku musí být předem, v **Požadavku na archi... noveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podniku architektonickým angažmá, jak z pohledu
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj ====== Každý úřad má navrhnout a s OHA MV projednat, jaké vlastnost... ožina „enterprise repozitory“ pro správu znalostí úřadu, jak bude na jedné straně sloužit jako sdílené úložiště pro ostatní organizace úřadu (resortu, krajské korporace, ORP) a jak (a kdy) ... e konzistentním centrálním úložištěm modelů všech úřadů a na druhé straně umožní vybraným úřadům přístup
Úvod @nar_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
// Na místo správy jednotlivých dílčích činností úřadů a jejich informačních systémů samostatně, takřík... ní zodpovědným manažerům s pomocí analytiků vidět úřad jako celistvý socio-ekonomicko-technický systém, ... a v němž všechny „věci“ vzájemně souvisí. To pro úřad znamená nutnost poznat a popsat svou architekturu... o tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu veřejné správy) a
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
í cílů digitalizace veřejné správy ČR v samotných úřadech a jejich útvarech informatiky, ale i základem ... terních funkcích. Bude zdůrazněna **zodpovědnost úřadů veřejné správy za kvalitu výkonu** svých služeb.... správy publikovány pro potřeby řízení informatiky úřadů v podobě Katalogu ICT služeb pro výkon veřejné s... astu vzájemné doplnění místní individuální funkce úřadu a odpovídající sdílené služby. Potenciál pro pos
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
= Klasifikace dle principu Šanonu ===== *Každý úřad má svůj šanon, podle kterého je jasně identifikovatelný (Klasifikace modelovaného úřadu) *Zcela výjimečně je možné modelovat na cent... terý patří k EU, nebo k CZ, nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popisující úřad jako celek ve zjednodušené formě (Klasifik
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:pravidla:pravidla_kmvs @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava: