Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
at zpracovaným investičním záměrem typu „business case“ s jasně identifikovaným přínosem pro veřejnost a/nebo úřad. Pro tvorbu „business case“ projektu se využije metodika OHA MV ČR, obohacen... ro naplnění zásady: *Investiční záměr (Business Case) *Logický rámec (FogFrame) *Řízení výkonnosti... inancování investic *Investiční záměr (Business Case) *Logický rámec (FogFrame) *Řízení výkonnosti
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostupné minimálně následující metody * **CSAS (Case Sensitive, Accent Sensitive)** – rozlišování malý... text je vyhledáván tak jak je předán * **CIAS (Case Insensitive, Accent Sensitive)** – nerozlišování ... je dostupnost následující metody * **CIASCII (Case Insensitive, ASCII)** – nerozlišování malých a ve
Slovník pojmů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
blic, o.s., |  | |** ** |Případová studie (Byznys case) |Obhájení význačné položky výloh. Zahrnuje infor... jaký automatický korektor zřejmě změnil "business case" na "business čase". ;-) Dobrý den, děkuji, upr
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at zpracovaným investičním záměrem typu „business case“ s jasně identifikovaným přínosem pro veřejnost a
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocesní modely - Dekompoziční modely - Use-Case a stavové modely - Doporučené normy a metodiky
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vibrant community allow for a broad range of use cases beyond a traditional wiki. Read the [[doku>manu
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostavené na porovnání nákladů a přínosů (Business Case, Cost/Benefit Analysis), opírající se o úplné nák
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Předpokládáme, že toto bude nejčastější use-case u SPUÚ, a proto je podrobně rozepsán. * **Při