Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
s., |  | |**BIA** |Analýza dopadů na byznys |BIA (Business Impact Analysis) je činnost Správy kontinuity businessu (Business Continuity Management), která identifikuje podstatné funkce businessu a jejich závislosti. Tyto závislosti mohou zahrn
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
zmapovat stávající funkce portálu.// ====Portál businessinfo.cz==== Portál businessinfo.cz je internetový portál, který vznikl díky spolupráci agentury CzechTrade ... edia/image260.png?31x11}} Přehled funkcí – portál businessinfo.cz Portál businessinfo.cz má hlavně informační roli, a to zejména v oblastech dotace a financování, le
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a komodit, komunikace, administrativa, provozní a business monitoring, SLM a SLA negociace, OLM a OLA, správ... důraz. Odkaz v poznámce pod čarou 9) http://www.businessdictionary.com/definition/governance.html není fun
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ry |2312787 |637000 |14.03.2019 14:39:25 | |8322 |BusinessInfo |Ministerstvo průmyslu a obchodu |Česká agent