Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Strategická |Course of action |Směr změny |Směr změny,... | | ::: |Business actor |Účastník/aktér |Účastník ... l občana apod.) | |**Účastník/aktér** |A business actor is a business entity that is capable of perform... ne or more roles that initiates or interacts with activities; for example, a sales representative who t
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně zajištění SW licencí. ==== Pravidla pro režim Active - Active jednotlivých výpočetních uzlů ==== Staví-li se výpočetní platformy v režimu Active - Active je nezbytné mít zajištěny minimálně 3 lokality, kdy 2 lokality slouží pro samotné výpočetn
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
- dělej - kontroluj - jednej (Plan - Do - Check - Act). |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkrat... rocesů, navržený Edwardem Demingem. Plan-Do-Check-Act je také nazýván Demingovým cyklem.\\ • PLÁNUJ: Na... rostředím a rozvojem technologií. |  |eGovernment Action Plan |  | |** ** |Zásada od začátku digitalizo
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb. Staví-li se výpočetní platformy v režimu Active - Active je nezbytné mít zajištěny minimálně 3 lokality, kdy 2 lokality slouží pro samotné výpočetn
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
cs 6502acme 6502kickass 6502tasm 68000devpac abap actionscript3 actionscript ada aimms algol68 apache applescript apt_sources arm asm asp asymptote autoconf