Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |14.9.2023|Byla přestavena témata z pozice OHA: \\ 1. Změny ... í.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_14092023.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230914.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.shar... dnání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |31.7.2023|Byla přestavena témata z pozice OHA a DIA: \\ 1.
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
^OVM ^zarazeniOd^zarazeniDo^ |00007064|07.02.2023 |  | |66003008|  |07.02.2023 | Postup v AISP je takový, že v „//Katalog OVM/SPUÚ//“ ... ^**Stav zpracování**^**Důvod**^ |00007064|07.02.2023 00:00:00|  |OK zpracování |OK | |66003008|  |07.02.2023 00:00:00|OK zpracování |OK | Pokud AI
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
h zákonů, ve znění pozdějších předpisů k 1. lednu 2023 a plnou působnost přebrala od 1. dubna 2023. Sídlo DIA je Na Vápence 915/14, Praha 3, datová schránka:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
docx |Metodika TCO}} * {{ :znalostni_baze:21-08-2023_uzivatelska_prirucka_metodika_tco_ict_v3.10_prilo... :znalostni_baze:egc-tco-egc_cloud_kalkulator_9-8-2023_final.xlsx |TCO eGC cloud kalkulátor}} </WRAP>
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
prolinky z videa==== URL pro onboarding do 22.6.2023: [[https://ra.gov.cz/operator/onboard]] URL pro aktivaci 2FA po 22.6.2023: [[https://ra.gov.cz/operator]] </WRAP> </WRAP
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím pevným horizontem **rok 2020,** následně rok **2023** (5 let IK ČR) a rok **2030.** Vedle toho je tř... ta k cílovému horizontu architektury úřadu (2020, 2023, 2030 nebo 5 let) musí být povinně rozdělena přin
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentačním plánům programu Digitální Česko pro rok 2023 ... |Zákon č. 67/2023 Sb. |Zákon o ně
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
občana se změna stále neuskutečnila (ke dni 27.6.2023)? Jak případně postupovat a změnit přijmení? Svat
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ví daných uživatelů. * Do budoucna (cíl do roku 2023) se oblast plateb bude rozšiřovat, aby umožňovala
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í agendy předána Ministerstvu vnitra((Od 1. dubna 2023 Digitální a informační agentuře )), jakožto orgán
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
verze je v meziresortním připomínkovém řízení (07/2023). Následující text je strukturální výtah, který
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
4 odst. 2, § 77 odst. 1 písm. n) – od 1. července 2023 se bude jednat o písm. m), § 77a odst. 4 písm. r)
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
avky mohly zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2023 a následující. Z toho důvodu je třeba **podklady
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Nevyplněno |30000 |5000 |28.06.2012 10:58:09 | |2023 |KEO |Obec Sosnová |Nevyplněno |30000 |5000 |19.0
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NPS (Net Promoter Score), nebo obdobné, do 30. 9. 2023.
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: