Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs2 @playgroud
126 - počet výskytů, Poslední úprava:
ník nad Bečvou |Nevyplněno |900000 |142000 |17.05.2016 18:53:27 | |7159 |FormFlow Server |Rada pro rozhl... vizní vysílání |Nevyplněno |947000 |142000 |01.06.2016 16:59:15 | |8060 |MP Manager |Statutární město Ús... ntrolu léčiv |Nevyplněno |1804000 |1440000 |11.01.2016 17:46:11 | |6456 |FTT MP Manager - Uničov |Město ... st Praha-Lochkov |Nevyplněno |10000 |15000 |13.07.2016 19:24:41 | |5974 |IS GORDIC |Obec Studnice |Nevyp
seznam_isvs4 @playgroud
124 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Nevyplněno |15000 |5000 |20.06.2012 10:10:21 | |2016 |Gordic WIN - DDP |Obec Skorošice |Nevyplněno |15... ess |Obec Borotín |Nevyplněno |17000 |5000 |05.10.2016 17:33:03 | |6046 |KEO-X,W |Obec Zduchovice |Nevyp... Městys Polešovice |Nevyplněno |20000 |5000 |29.11.2016 18:21:55 | |7358 |KEO-X |Obec Hrdlořezy |Nevyplněno |20000 |5000 |14.11.2016 18:16:13 | |7335 |IS Munis |Obec Sádek |Nevyplněn
seznam_isvs1 @playgroud
110 - počet výskytů, Poslední úprava:
á Veronika, Mgr. - soudní exekutorka |0 |0 |08.01.2016 15:03:36 | |8486 |Výkazy sociálních služeb |Kraj ... Mgr., - soudní exekutor |Nevyplněno |0 |0 |22.12.2016 18:28:11 | |7321 |EXIS |Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor |Nevyplněno |0 |0 |13.10.2016 18:17:26 | |7288 |Matrika |Město Jindřichův Hradec |Nevyplněno |0 |0 |22.09.2016 17:25:36 | |7262 |Exekutorský informační systém |
seznam_isvs3 @playgroud
102 - počet výskytů, Poslední úprava:
Libuň |Obec Libuň |Nevyplněno |5000 |24000 |20.09.2016 17:19:13 | |3500 |Veřejná správa základních regis... E |Město Krnov |Nevyplněno |240000 |240000 |16.05.2016 17:43:01 | |7199 |Informační systém Státní plaveb... avební správa |Nevyplněno |8305000 |240000 |26.07.2016 17:34:56 | |677 |EZOP - spisová služba (SoftHouse... ntrolu léčiv |Nevyplněno |9603000 |2400000 |11.01.2016 17:47:39 | |8030 |Webová prezentace města |Město
Informační systém základních registrů @nap
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01.00 |1. 7. 2016 | | ::: ... |01.00 |1. 7. 2016  | | ::: ... |01.02 |12. 12. 2016 | | ::: ... |01.00 |25. 12. 2016 | | :::
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
umenty/zakladni-dokumenty/kontrolni-standardy-nku-2016-300.pdf|kontrolních standardech NKÚ]] či v [[http... ace stanovených [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákonem č. 134/2016 Sb.]] a následného uložení zákazu plnění příslušné smlouvy ze strany Úřadu pro ... samosprávy dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb.]] nesmí odmítnout [[ht
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
y o posuzování projektů=== OHA každoročně od roku 2016 vydává výroční zprávy o posuzování projektů, ve k... |Příloha - seznam projektů 2017}} Výroční zpráva 2016 *{{ dokumenty-schvalovani:zprava_o_posuzovani_projektu_utvarem_haeg_za_rok_2016.docx |Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2016}} Průběžná zpráva za 1. pololetí 2016 * {{ :do
Slovník pojmů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro Evropu |Evropská strategie pro období od roku 2016 do roku 2020 zaměřená na odstranění fragmentace j... iz http://www.iso.org/. Viz ISO. |ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy... re |  |směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného
Elektronická fakturace @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
dů níže) se dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů]] týká všech orgánů ... ávu §279 (5) b) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů]]. Všechny povinné
Národní architektonický rámec @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Digitální strategie Digital Western Australia 2016-2020:** ==== Kanada ==== **Government of New Br... |odkaz]] **Information Technology Strategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board... **California Information TechnologyStrategic Plan 2016 Update:** [[https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&... koncepce ČR.// Praha : MV ČR, 2018. **OHA MV ČR. 2016.** //Metodický pokyn k žádosti o stanovisko OHA k
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
zky ((hlava III [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů]])), a tím i fin... s ustanoveními [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů]] (dále také jak
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
předpisů]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů]] * [[https://www.zak... dokumenty. * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|Zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce]] * [[https... tifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|Zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce]] * [[https
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejnoprávní entitě ve smyslu § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektron... ších předpisů (výsledky kontrol); či Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zp... Roadmapa rozvoje Pro veřejný sektor byla v roce 2016 stanovena [[https://www.regjeringen.no/en/dokumen... dala o Norském e-governmentu poslední článek v r. 2016, kde jsou portály popsány pouze jednotlivě. Na po
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
průkazech]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce]] * [[http://ww... informacím]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-222|Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv]] ==== Definice klíčových po
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: